شیطان صفت

/SeytAnsefat/

مترادف شیطان صفت: ددخو، ددمنش، دیوسرشت

متضاد شیطان صفت: آدمی خو

معنی انگلیسی:
diabolical, devilish

لغت نامه دهخدا

شیطان صفت. [ ش َ / ش ِ ص ِ ف َ ] ( ص مرکب ) که صفت و خوی شیطان دارد. دیوسرشت. ( یادداشت مؤلف ).

فرهنگ فارسی

که صفت خوی شیطان دارد دیو سرشت

مترادف ها

devilish (صفت)
خبیی، بسیار بد، اهریمنی، شیطان صفت

impish (صفت)
شیطان، شیطان صفت، جن مانند، جن خو

infernal (صفت)
شریر، دوزخی، شیطان صفت، دیو صفت

فارسی به عربی

جهنمی

پیشنهاد کاربران

دیو خو
بی شرف شیطان مانند
معمولا به انسانهای قاتل که از مرگ دیگران لذت می برند

بپرس