برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1403 100 1

شپیران

معنی شپیران در لغت نامه دهخدا

شپیران. [ ش ِ ] (اِخ ) نام یکی از دهستان های هفتگانه ٔ بخش شاهپور شهرستان خوی. آب آن ازرودخانه و چشمه است. از 15 آبادی تشکیل شده و جمعیت آن در حدود 2245 تن و محصول آن غلات ، توتون ، روغن ، پشم و لبنیات است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).

معنی شپیران به فارسی

شپیران
نام یکی از دهستان های هفتگانه بخش شاهپور شهرستان خوی . آب : رودخانه و چشمه از ۱۵ آبادی تشکیل و جمعیت آن در حدود ۲۲۴۵ تن است . محصول : غلات توتون رغن پشم و لبنیات .

شپیران را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آریا بهداروند
امامزاده شهیر*شپیر*در روستای حوض گل معروف به
سادات شاپوری در طایفه اورک
شپیر:::شاپور

تیره شاپوری بختیاری در طایفه گوروئی دیناروند
تیره شاپوری الگی در طایفه سعید

نام قدیم شهر ایذه ،انزان بود

امامزاده محمد و ابراهیم در ایذه
از نسل امام موسی کاظم *ع*

امامزاده شهپیر*شپیر*ایذه
سادات شاپوری
طایفه اورک و شالو در منطقه شپیران ایذه

طایفه شالو*شاهلو*بختیاری

طایفه گورویی دینارویی

طایفه گندلزی ایل کیانرسی بختیاری در ایذه
باغملک.شوشتر. رامهرمز.

طایفه گندلی دورکی در مسجدسلیمان.دورک.
اندیکا.

طایفه گندلی وند بختیاروند در لالی سردشت

گندل:::نام گیاهی که در خوزستان
می روید

ایل زراسوند دورکی
**********
زراوند نام قدیم سلماس بود
شاپور نام قدیم شهر سلماس

دهستان شپیران*شاپور *
امامزاده محمد ابراهیم از نسل امام
موسی کاظم *ع*
در کنار روستای برهانلو و قور شالو در دهستان برکشلو ارومیه

دهستان انزل شمالی و جنوبی

طایفه سعیدلو
طایفه شاملو
طایفه گندزلو
طایفه شاهیلو
طایفه گورک*گه ورک* در دهستان شپیران


******
طوایف اوشار در خوزستان و لرستان
و کهگیلویه و یکی از ایل های لر شول
بودند که گروه هایی از آن در زمان تیمور به همدان و ارومیه کوچ داده شد
در زمان صفوی گروهی ازآنها را از ارومیه به دستگرد خراسان کوچ دادند

محل سکونت اوشار در شهر دورک و شوشتر و لرستان بود

معنی اوشار به زبان لری بختیاری ::
جایی که آب با فشار بر روی زمین می
ریزد *آبشار*
اوشر::آبی که شر شر به زمین می ریزد

ایل دور کی هفت لنگ
طوایف
بابا احمدی
گندلی
موری
زراسوند
حسینوند*اسیوند*
:::::
تشابه نام طوایف افشار
با طوایف قوم لر بختیاری

طایفه شهسواری جانکی بختیاروند
:::طایفه شهسواری افشار کرمان

طایفه عمویی افشار کرمان :::
طایفه عمویی*آموئی* جانکی بختیاروند لردگان

طایفه یاراحمدلو افشار :::طایفه
یاراحمدی لر در کهگیلویه و لرستان

طایفه پاپالو افشار :::
طایفه پاپی بختیاری.تیره پاپا در ایل پاپی.تیره پاپا در ایل آوسر.
تیره پاپا جعفری ایل کیانرسی

طایفه زنگانلو افشار
:::::طایفه زنگنه بختیاری در مسجدسلیمان.ایذه.باغملک.امیدیه
.اهواز.گتوند.

طایفه استاکی بختیاروند.
طایفه استاکی چهارلنگ :::طایفه
استاجلو افشار

طایفه تکی*تکه*بختیاروند :::
طایفه تکلو افشار

ایل بکش ممسنی ::طایفه بکشلو
افشار

طایفه کهگیلویلو افشار ::ایل لر کهگیلویه

تیره بلیتی افشار :::تیره بلیتی وند
طایفه خلیلی منجزی

طایفه حسنکلو ::طایفه حسنکی بختیاروند

تیره منجوان طایفه چاللو چلبیانلو
:::ایل منجزوان*منجزی *بختیاروند
در منطقه چلویان مسجدسلیمان
چلویان:::چال های چهل آب *چلبیان*

زراوند ::ایل زراسوند *زراوند *دور کی

طایفه حسینلو ::طایفه حسینوند *اسیوند*دور کی

تیره له دراز افشار :::تیره له چهارلنگ
منطقه له دراز در مسجدسلیمان

تیره شامی چهارلنگ.طایفه شالو*شاهلو*بختیاری ::طایفه شاملو
افشار

تیره کیوران طایفه حسنکی بختیاروند ::تیره کیوان چلبیانلو

پل خداآفرین در بخش منجوان تبریز :::پل باستانی خداآفرین در منطقه سکونت ایل منجزی *منجزوان* در جنوب شوشتر.پل باستانی خداآفرین در جاده ایلره باستانی دزپاررت*دسپارت.دلفارد*در کوههای بختیاری محل کوچ ایل منجزی و ایلات
بختیاری از خوزستان به چهارمحال و بختیاری و اصفهان

طایفه کران *کارون*بختیاروند در فارسان و مسجدسلیمان :::طایفه
کرانلو*کارونلو*یا الوار ایل ارخلو
شاهسون بغدادی

الوار*لرها*:::محله الوار تبریز

طایفه سرخاب *سراب.سهراب *بختیاروند در منطقه کوهستانی سرخاب مسجدسلیمان :::طایفه سرخابلو تبریز .کوههای سرخاب تبریز
.محله سرخاب تبریز

تیره شول افشار ::طایفه *شالو*شاهلو.شولو*بختیاری.طایفه شول بختیاری رامهرمز.طایفه شول بختیاری گناوه.شهر شو آباد بختیاری لرستان.

نام نورآباد ممسنی،شولستان بود

نام بندر ماهشهر،شول ما چول بود
شهری بختیاری و عرب نشین

شهر شاور*شاول.شول*در شوش
لر بختیاری و عرب نشین

طایفه عربلو افشار :::طایفه عرب کمری بختیاری


طایفه گندلزی ایل کیانرسی بختیاری :::طایفه گندزلو افشار

طایفه تشمال ایل زراسوند دورکی::
تیره تشمالو افشار
ایل دورکی بختیاری ::طایفه اوشار در شهر دورک*شادگان *

نام قدیم خرمشهر ::پیان
معنی به زبان لری بختیاری ::شهر مردها
با آمدن اعراب نام آن به بیان تغییر کرد بعد به معمره تغییر نام داد
:::تپه باستانی بیان در شهر سلماس

منطقه پیان در ایذه

نام رود بهمنشیر از نام دو ایل بختیاروند گرفته شده:::ایل بهمن عالی *بهمئی بهداروند.ایل شیرعالی
*شیرالی*بهداروند


تیره مهدی پور در طایفه خلیلی بیگیوند منجزی :::نام فامیلی مهدی پور و خلیلی در ارسباران

ایل یوسف عالی*یوسفی*بهداروند
::نام فامیلی یوسف عالی در ارسباران

طایفه بیگدلی *بی دلی*افشار :::
ایل بیداروند *بهداروند *.طایفه بیدل و بید له ایل جانکی سردسیر بختیاروند.طایفه بیگدلی بختیاری در ایل کیانرسی چهارلنگ

طایفه صفی خانلو در اهر::ایل منجزی
صفی خانی در مسجدسلیمان.شوشتر
.گتوند.لالی. اهواز.ایذه. .باغملک.دزفول.اندیمشک.اندیکا.صفی آباد.بختیاری.اصفهان

تیره محمد شاهیلو افشار ::تیره
شهولی*شاهولی*در طایفه عالی محمدی بختیاری

طایفه اورک بختیاری ::طایفه گه ورک
سلماس
دهستان شپیران سلماس :: منطقه شپیر ایذه

شهر انزان *ایذه *:::دهستان انزل ارومیه

امامزاده محمد ابراهیم *ع*در کنار
روستای برهانلو.قور شالو در دهستان برکشلو ارومیه:::امامزاده محمد ابراهیم در روستای حوض گل در محل سکونت
طایفه شالو ایذه

طایفه سادات برهان عالی بختیاروند در مسجدسلیمان.لالی .باغملک

قور شالو::کور شالو *پسر شالو*
بر کشلو::بر کور شالو*کنار پسر شالو*

حوض گل::شوره گل
روستای شوره گل ارومیه


ایل حاج علیلو در ارسباران :::تیره حاج علی در طایفه اورک


تیره بداغی در طایفه گوروئی :::
منطقه قره داغ *بد داغ *

بداغ خان چگنی از ایل لر لرستان
از بزرگترین فرماندهان صفوی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• طاهر پاکی   • حکمت مامدی   • معنی شپیران   • مفهوم شپیران   • تعریف شپیران   • معرفی شپیران   • شپیران چیست   • شپیران یعنی چی   • شپیران یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شپیران
کلمه : شپیران
اشتباه تایپی : a~dvhk
عکس شپیران : در گوگل

آیا معنی شپیران مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )