برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1600 100 1
شبکه مترجمین ایران

شور پیدا کردن

معنی شور پیدا کردن به انگلیسی

rut (فعل)
شیار دار کردن ، خط انداختن ، مست شهوت شدن ، فحل شدن ، گشن امدن ، شور پیدا کردن

معنی کلمه شور پیدا کردن به عربی

شور پیدا کردن
اخدود

شور پیدا کردن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی شور پیدا کردن   • مفهوم شور پیدا کردن   • تعریف شور پیدا کردن   • معرفی شور پیدا کردن   • شور پیدا کردن چیست   • شور پیدا کردن یعنی چی   • شور پیدا کردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شور پیدا کردن

کلمه : شور پیدا کردن
اشتباه تایپی : a,v ~dnh ;vnk
عکس شور پیدا کردن : در گوگل

آیا معنی شور پیدا کردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )