برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1463 100 1

شهوت

/Sahvat/

مترادف شهوت: باء، شبق، میل، هوس، هوی

برابر پارسی: خواهش دل، کامجویی، بسیار خواهی، بسیار، ورن

معنی شهوت در لغت نامه دهخدا

شهوت. [ ش َهَْ وَ ] (ع اِمص ، اِ) آرزو. (مهذب الاسماء). آرزو و میل و رغبت و اشتیاق و خواهش و شوق نفس در حصول لذت و منفعت. (ناظم الاطباء). آرزو و شوق نفس در حصول لذت و منفعت. (غیاث اللغات ) (آنندراج ). مطلق آرزوو خواهش. (آنندراج ). اشتیاق. رغبت شدید. آرزوی چیزی. خواهش چیزی. آرزو. توقان نفس به امور مستلذه . (یادداشت مؤلف ) :
شهوت فرونشان و بکنجی فرونشین
منشین بر اسب غدر و طمع را مده لگام.
ناصرخسرو.
همه رنج جهان از شهوت آید
که آدم زآن برون از جنت آید.
ناصرخسرو.
آب شهوت مریز خاقانی
دست از این آب هم به آب بشوی.
خاقانی.
هرکه خر در خلاب شهوت راند
در سر افتادش اسب سرکش عمر.
خاقانی.
بغربت زنی کردی آن شد وگرچه
که صد شهوت او بپاکی نیرزد.
خاقانی.
وقت خشم و وقت شهوت مرد کو.
مولوی.
پس کلوا ازبهر آدم شهوت است
بعد از آن لاتسرفوا زآن عفت است.
مولوی.
سیاه را در آن حالت نفس طالب بود و شهوت غالب. (سعدی ).
به شهوت قرب تن با تن ضرور است
میان عشق و شهوت راه دور است.
وحشی بافقی.
- از سر شهوت برخاستن ؛ از شهوت دوری جستن. کناره گیری از شهوت : اما میترسیدم که از سر شهوت برخاستن... کاری دشوار است. (کلیله ودمنه ). هرگاه که متقی در کار این جهان گذرنده تأملی کند هرآینه... از سر شهوت برخیزد. (کلیله و دمنه ).
- به شهوت حرام افتادن ؛ به خواستی درافتادن که مخالف با دستور شرع باشد : از شهوت حلال به شهوت حرام افتاده است. (گلستان ).
- شهوت جنبیدن ؛ میل شدید نمودن : وی را شهوتی بجنبید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 100).
- شهوت حلال ؛ خواست که مخالف با دستور شرع نباشد : هرکه ترک شهوات ازبهر قبول خلق داده است از شهوت حلال به شهوت حرام افتاده است. (گلستان ).
|| اشتهاء. (یادداشت مؤلف ) : باید که طعام بر شهوت صادق خورند و تأخیر نکنند. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ). تشنگی غلبه کند [ در شخص مسلول ] و شهوت طعام ...

معنی شهوت به فارسی

شهوت
( اسم ) ۱ - میل و خواهش نفس . ۲ - میلی است که شدتش از حد معمولی تجاوز کرده امیال دیگر را تحت الشعاع قرار دهد و تمام توجه شخص را منحصرا به موضوع خود جلب نماید . ۳ - میل به آرمیدن تمایل بجماع جمع : شهوات . یا شهوت حرف زدن . میل شدید به سخن گفتن زاد .
( صفت ) آن که به سهولت آلایش یافته شهوت پرست .
شهوت آلوده بودن .
( صفت ) آن که به سهولت آلایش یافته شهوت پرست .
آمیخته به شهوت
تحریک کردن شهوت بر انگیختن میل جنسی
( صفت ) ۱ - آن چه که میل و رغبت شخصی را به چیزی بر انگیزد . ۲ - آنچه که شهوت بارمیدن را تحریک کند .
( صفت ) آنچه که از آن شهوت بارد که از آن شهوت تراوش کند با چشمان شهوت بار بدو مینگریست .
( صفت ) ۱ - کسی که مطیع تمایلات نفسانی باشد . ۲ - آن که آزمند مجامعت است .
حالت و کیفیت شهوت پرست .
شهوت پرورده که تربیت شهوانی داشته باشد .
به کار بردن شهوت چشیدن و طعم و لذت شهوت .
( صفت ) شهوت پرست .
شهوت پرستی ...

معنی شهوت در فرهنگ معین

شهوت
(شَ وَ) [ ع . شهوة ] (اِ.)۱ - میل ، خواهش نفس . ۲ - میل شدید و غیرطبیعی به چیزی .

معنی شهوت در فرهنگ فارسی عمید

شهوت
۱. چیزی را دوست داشتن و رغبت شدید به آن داشتن.
۲. جنبش نفس در طلب لذت و آنچه دوست دارد، خواهش نفس، میل و رغبت به درک لذت.
۳. میل به جماع.
آنچه آمیخته به شهوت و هوس باشد، آلوده به شهوت.
آنچه میل و رغبت و شهوت شخص را برانگیزاند، برانگیزندۀ شهوت.
آنچه ازروی شهوت و هوس بسیار باشد.
۱. آن که مطیع خواهش نفس باشد.
۲. ویژگی کسی که همواره آزمند مجامعت است.
کسی که همواره در پی شهوت، کامرانی و مجامعت است.
۱. شهوت پرستی.
۲. جماع کردن بسیار.

شهوت در دانشنامه اسلامی

شهوت
شهوت یکی از قوای درونی انسان است که در فقه و اخلاق از آن بحث شده است.
شهوت در لغت از ماده شهو به معنای رغبت و اشتهاء داشتن به چیزی یا کسی می باشد.
محل بحث از آن در فقه
از آن در بابهای طهارت، صوم، اعتکاف، حج و نکاح سخن گفته اند.
← شهوت در باب طهارت
 ۱. ↑ جواهر الکلام ج۱، ص ۲۵.    
...
شهوت یکی از قوای لازم درونی انسان است که با حفظ اعتدالش سعادت در پی خواهد داشتد. و در فقه و اخلاق از آن بحث شده است و مصادیق متعددی دارد. در قرآن هم در مذمت شهوت رانی آیاتی وجود دارد که دال بر بدی عاقبت کسانی که این امر را پیروی می کنند.
«شهوت»، کشش نفس به خواسته خود را می گویند و دو قسم است؛ صادق و کاذب. شهوت صادق، شهوتی است که بدون آن بدن مختل می شود؛ مانند شهوت غذا هنگام گرسنگی. و شهوت کاذب، شهوتی است که بدن بدون آن مختل نمی شود. واژه شهوت بیشتر به معنای شهوت جنسی به کار می رود.
تعریف
شهوت رانی عبارت است از: متابعت کردن آدمی قوه شهویه خود را در هر چیزی که میل به آن می کند و آدمی را به آن می خواند، از: شهوت شکم و فرج و حرص مال و جاه و زینت و امثال این ها. و بسیاری از علمای اخلاق تخصیص داده اند آن را به متابعت شهوت شکم و فرج و حرص بر اکل و جماع.
← تبیین اول از تعریف
قرآن می فرماید: «والله یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما؛ خدا می خواهد شما را ببخشد، اما آنها که پیرو شهواتند می خواهند شما به کلی منحرف شوید.» این آیات که به دنبال بیان احکام مختلف در زمینه ازدواج و شرایط آن نازل شده، در واقع پاسخی است به این پرسش که چرا محدودیت و قیود می گذارید؟ اگر مردم در ارضای غرایز جنسی آزاد باشند بهتر نیست؟ اگر هرکسی بتواند هرگونه که تمایل دارد لذت و بهره ببرد، چه محذوری دارد؟
← پیام های آیه مربوطه
...
نهادینه شدن تمایلات مادی در وجود انسان، به خاطر بقای زندگی دنیوی و بقای نسل انسان ...

شهوت در دانشنامه ویکی پدیا

شهوت
شهوت آرزو، میل، رغبت، اشتیاق، خواهش و شوق نَفْس در حصول لذت و سود است.
عشق چندنفره
ریشهٔ واژهٔ شهوت عربی (شَهْوَة) است که در فارسی میانه">زبان فارسی میانه به آن وَرَن گفته می شد.
اسلام کنترل شهوت جنسی را فقط به صورت ازدواج و آمیزش با کنیزان ملکی میسر و مجاز می داند. ازدواج در مذهب تشیع به صورت دائم و موقت و در مذهب تسنن فقط به صورت دائمی می باشد.
شهوت تنها هنگامی گناه آلود است که برای کنیز یا همسر خود نباشد. شهوت میان زن و شوهر گناه نیست.
عکس شهوت
شهوت برای زندگی (به انگلیسی: Lust for Life) پنجمین آلبوم استودیویی توسط لانا دل ری خواننده اهل ایالات متحده آمریکا است که در ۲۱ ژوئیه ۲۰۱۷ منتشر شد. «عشق» اولین تک آهنگ آلبوم در ۱۸ فوریه ۲۰۱۷ منتشر شد. عنوان آلبوم در ۲۹ مارس ۲۰۱۷ از طریق یک تریلر روی کانال رسمی ویوو لانا دل ری روی یوتیوب اعلام شد. شهوت برای زندگی ترانه ای هم عنوان آلبوم با هم خوانی د ویکند خواننده کانادایی بعنوان دومین تک آهنگ در ۱۹ آوریل ۲۰۱۷ منتشر شد. هم چنین هنرمندانی چون آساپ راکی، استیوی نیکس، شان لنون و پلی بوی کارتی در این آلبوم بعنوان مهمان حضور ویژه و بهمراه لانا دل ری هم خوانی داشته اند.
The Green Building (لس آنجلس، کالیفرنیا)
Hampstead Studios (لندن، بریتانیا)
الکتریک لیدی استودیوز (نیویورک، ایالت نیویورک)
Sole Studios (لندن، بریتانیا)
Strongroom (لندن، بریتانیا)
رکورد پلنت (لس آنجلس، کالیفرنیا)
The Farm Studios (نیویورک، ایالت نیویورک)
این آلبوم نامزد دریافت جایزه گرمی در رده بهترین آلبوم آواز پاپ در شصتمین مراسم جایزه گرمی شده بود. این دومین نامزد شدن لانا دل ری در این رده از جوایز گرمی است.
...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با شهوت

معنی شهوت به انگلیسی

flesh (اسم)
حیوانیت ، جسم ، تن ، گوشت ، شهوت ، جسمانیت ، مغز میوه
lust (اسم)
هوس ، شهوت ، حرص واز
carnality (اسم)
نفس اماره ، شهوت ، شهوانیت
rut (اسم)
عادت ، اثر ، گرمی ، خط ، شهوت ، روش ، رد جاده ، خط شیار
concupiscence (اسم)
هوس ، شهوت

معنی کلمه شهوت به عربی

شهوت
اخدود , رغبة , لحم
بذيي , فاسق , مترف
داعر , فاسق
رغبة
ميل

شهوت را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

طاها
این واژه تازى (اربى) است و برابرهاى پارسى آن چنینند: وَرَن Varan (پهلوى: شهوت، دیو شهوت) ، تنکامگى Tankamegi (پهلوى: تنکامَکیهْ: شهوت، شهوت پرستى) ، آزورى Azvari (پهلوى: حرص ، ولع ، شهوت) ، آزکامى Azkami (پهلوى: آزکامیهْ : حرص ، شهوت ) ، آزچهرپَتِشىAzchehrpateshi
(پهلوى: آزچیهْرپَتِشیهْ : اسارت روح در حرص و شهوت و سادیسم) ، شَنْکا (سانسکریت: شهوت) ، آژ Azh (اوستایى: حرص و شهوت) ، آبیلاش Abilash (سانسکریت: شهوت) وَرَنیک Varanik (پهلوى: شهوانى) وَرَنیکى Varaniki (پهلوى: وَرَنیکیهْ : شهوانیت) ، آزکامیک Azkamik (پهلوى:
شهوانى، حرصى) ، آزکامیکى Azkamiki (پهلوى: آزکامیکیهْ : شهوانیت ، طماعیّت) سپارش مى شود بجاى شهوت پرست ، شهوتران ، شهوت آلود ، شهوت پرور ، شهوت آمیز ، شهوت کُش بگویید و بنویسید : وَرَن پرست ، وَرَن ران ، وَرَن آلود ، وَرَن پرور ، وَرَن آمیز ، وَرَن کُش آژپرست
، آژران ، آژآلود ، آژپرور، آژآمیز، آژکُش
آتنا
این واژه عربی است و پارسی آن اینهاست:
شَنکا (سنسکریت)
آژ (اوستایی)
اَبیلاش (سنسکریت: اَبیلاشَ)
محمدرحیم ریگی
کامدل پرست
ذبیح الله ربانی
با زن میل جنسی کند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• عکسهای هوس بازی   • شهوترانی حیوانات   • شهوترانی زن   • الینا دیزاینی   • شهوترانی سایت   • عکس های هوس بازی   • شهوترانی زنان   • زنان هوس باز ایران   • معنی شهوت   • مفهوم شهوت   • تعریف شهوت   • معرفی شهوت   • شهوت چیست   • شهوت یعنی چی   • شهوت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شهوت
کلمه : شهوت
اشتباه تایپی : ai,j
آوا : Sahvat
نقش : اسم
عکس شهوت : در گوگل

آیا معنی شهوت مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )
شبکه مترجمین ایران