شهرک صنعتی زاویه

شبکه مترجمین ایران

دانشنامه عمومی

شهرک صنعتی زاویه در شهرستان زرندیه و در فاصلة کوتاهی از اتوبان تهران - ساوه و همچنین در نزدیکی شهر زاویه واقع گردیده است. از مزیت های این شهرک فاصله ۸۵کیلومتری آن با شهر تهران می باشد. علاوه بر آن فاصله این شهرک تا ایستگاه راه آهن پرندک ۷کیلومتر، تا گمرک ساوه ۳۰، فرودگاه پیام کرج ۴۵کیلومتر،فرودگاه امام خمینی ۴۰کیلومتر می باشد. فاصله این شهرک از شهر کرج۶۰کیلومتر، از شهریار ۴۵کیلومتر و از رباط کریم ۴۰کیلومتر است.
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

معنی یا پیشنهاد شما