برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1572 100 1
شبکه مترجمین ایران

شنگرف

/Sangarf/

معنی شنگرف در لغت نامه دهخدا

شنگرف. [ ش َ گ َ] (اِ) شنجرف. سنجرف. زنجفر. زنجرف. سرخ و آن سرخی که بدان نویسند. (زمخشری ). زنجفر. (فرهنگ اسدی ). شقر. (بحر الجواهر) (دهار). شقرة. (منتهی الارب ). گیاهی است خاردار و بر زمین چسبیده ، بیخی سطبر و سرخ دارد.(رشیدی ) . معرب آن شنجرف.(جهانگیری ). به تازی زنجرف. (اوبهی ). بمعنی شنجرف وآن چیزی است که از سیماب و گوگرد سازند و نقاشان و مصوران بکار برند و معرب آن شنجرف است و به یونانی سریقون خوانند. (برهان ). معرب و مقلوب آن زنجفر است. (انجمن آرا). بر دو نوع است ، نوعی معدنی و دیگر صناعی که از زیبق و گوگرد زرد سازند و از سموم قاتله است. (یادداشت مؤلف ). رنگی است سرخ که از سرب و ژیوه ٔ سوخته با گوگرد سازند. (یادداشت مؤلف ) :
چنانکه خامه ز شنگرف برکشد نقاش
کنون شود مژه ٔ من به خون دیده خضاب.
خسروانی.
بنفشه زار بپوشید روزگار به برف
چنار گشت دوتاه و زریر شد شنگرف.
کسائی.
بگرد اندرون همچو پر عقاب
که شنگرف بارد بر آن آفتاب.
فردوسی.
تو گفتی که ابری برآمد ز کنج
ز شنگرف نیرنگ زد بر ترنج.
فردوسی.
بجای شنگرف اندر نگارهاش عقیق
بجای ساروج اندر ستانه هاش درر.
فرخی.
بر روی لاله قیر به شنگرف برچکید
گویی که مادرش همه شنگرف زاد و قیر.
منوچهری.
ز کافوری تنش شنگرف می زاد
چنان کز کوه سنگین لعل و بیجاد.
(ویس و رامین ).
آن می که گر بدور بداری ز عکس وی
شنگرف سوده گردد مغز اندر استخوان.
جوهری.
سپه نیز ترسنده گشتند پاک
ز خون همچو شنگرف شد روی خاک.
اسدی.
صحرا به لاژورد و زر و شنگرف
از بهر چه منقش و مدهون است.
ناصرخسرو.
خون از اندام نازک او روان گشته بود، چنانکه شنگرف بر کوه برف. (اسکندرنامه نسخه ٔ سعید نفیسی ).
شگفت نیست که شنگرف خیزد از سیماب
از آنکه مایه ٔ شنگرف باشد از سیماب.
مسعودسعد.
چهار رنگ بباید گرفت یکی مانندگچ که رنگ سفید بود و یکی مانند زگال که رنگش سیاه ...

معنی شنگرف به فارسی

شنگرف
اکسیدسرخ سرب، ا اقسام سنگهای معدن جیوه
( اسم ) ۱ - جسمی است سیاه ولی در طبیعت به صورت توده یا رشته یافت می شود و گردش سرخ یا قهوه یی است و همچنین بر اثر عبور دادن سولفید هیدروژن بر محلولهای مرکوریک به دست می آید . گرد آن در نقاشی به کار می رود سولفور مرکوریک سولفور معدنی جیوه زنجفر حجر الصرف . ۲ - کرمی است باریک و استوانه یی شکل از تیره نماتودها. درازیش تا بیک سانتیمتر ممکنست برسد و نخی شکل است . این کرم بیشتر به گندم حمله کرده از داخل ساقه بالا میرود و خود را به سنبله گندم می رساند و مواد غذایی محتوی دانه ها را می خورد و بنابراین از آفات خطرناک گندم محسوب میشود . گندمهایی که دچار حمله این کرم شده باشند برگهایش مار پیچی می شود شنگ زن کرم گندم .
شنگرف بکار بردن در ساختن چیزی

معنی شنگرف در فرهنگ معین

شنگرف
(شَ گَ) (اِ.) شنجرف ، اکسید سرب که سرخ رنگ است و از آن در نقاشی استفاده م ی کنند.

معنی شنگرف در فرهنگ فارسی عمید

شنگرف
۱. (زمین شناسی) یکی از انواع سنگ های معدن جیوه که در معادن به صورت توده یا رشته و رگه پیدا می شود، غبارش سرخ یا قهوه ای رنگ است و در نقاشی به کار می رود، سولفور جیوه، اکسید سرخ سرب.
۲. (زیست شناسی) کرمی باریک و تیره رنگ که از داخل ساقۀ گندم بالا می رود و مواد غذایی سنبله را می خورد، شنگ زن، کرم گندم.
به رنگ شنگرف، سرخ رنگ.

شنگرف در دانشنامه ویکی پدیا

شنگرف
شنگرف یا سینابر (Cinabre یا Cinnabar) با فرمول شیمیایی HgS از مجموعه کانی هاست. در طبیعت به صورت بلور موجود است ولی به طور صنعتی نیز تولید می شود. شنگرف در شعله بخار می شود و در اسید نیتریک و اسید سولفوریک نامحلول است. شنگرف جسمی دارای بلورهای شش گوش قرمز رنگ است. آن را با هدایت گاز هیدروژن سولفید (H2S) به محلول نمک های جیوه تهیه می کنند. کانیهای مشابه آن رآلگار، پروستیت، کوپریت، روتیل، هماتیت و غیره است.
پرویز بالازاده، شیمی توصیفی
ویکی پدیا آلمانی
شنگرف در ابتدا سیاه رنگ بوده ولی بعد از حرارت دادن به گونه پایدار قرمز، تغییر می یابد. در لاتین آن را به نام Cinnabar (سینابر) می شناسند.
همایند کانی شناسی (پارانژ) آن رآلگار، پروستیت، کوپریت، روتیل، هماتیت، استیبین، پیریت، مارکاسیت، کالسدوئن، کوارتز است.
شنگرف کانسار مهم جیوه است.
عکس شنگرف
صخره ماهی شنگرف (نام علمی: Sebastes miniatus) نام یک گونه از سرده صخره ماهی است.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

شنگرف در دانشنامه آزاد پارسی

شنگرف (vermilion)
سولفید جیوۀ سرخ رنگ، با فرمول HgS. در طبیعت، به رنگ قرمز روشن و به صورت کانی بلورین سینابر یافت می شود.

معنی شنگرف به انگلیسی

vermilion (اسم)
شنگرف ، شنجرف
vermeil (اسم)
جلا ، شنگرف ، لعل قرمز رنگ
cinnabar (اسم)
سولفور سیماب ، شنگرف ، شنجرف
minium (اسم)
شنگرف ، گل اخری ، شنجرف قرمز ، اکسید قرمز ، خاک سرخ ، سرنج
vermillion (اسم)
شنگرف ، شنجرف

شنگرف را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• رنگ شنگرف   • ترکیب رنگ شنگرف   • خواص شنگرف   • ابعاد ثلاثه   • معنی شنگرف   • اتاقک کشتی   • شنگرف در جدول   • شنگرف دهخدا   • مفهوم شنگرف   • تعریف شنگرف   • معرفی شنگرف   • شنگرف چیست   • شنگرف یعنی چی   • شنگرف یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شنگرف

کلمه : شنگرف
اشتباه تایپی : ak'vt
آوا : Sangarf
نقش : اسم
عکس شنگرف : در گوگل

آیا معنی شنگرف مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )