برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1607 100 1
شبکه مترجمین ایران

شناخته آمدن

معنی شناخته آمدن در لغت نامه دهخدا

شناخته آمدن. [ ش ِ ت َ / ت ِم َ دَ ] (مص مرکب ) معرفت حاصل گشتن. شناخته شدن : این چند نکت از مقامات میر مسعود.... اینجا نبشتم تا شناخته آید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 183).

معنی شناخته آمدن به فارسی

شناخته آمدن
معرفت حاصل گشتن شناخته شدن

شناخته آمدن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی باقری
شناخته آید:
بشناسند و بدانند، فعل مضارع مجهول به جای امر غایب یعنی جمله: همانا همگی این مطلب را بدانند و دریابند.
"که ما را از وی عزیزتر کس نیست تا این جمله شناخته آید"
(گزیده تاریخ بیهقی، خطیب رهبر، چاپ پنجم، ۱۳۷۲،ص ۱۶.)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی شناخته آمدن   • مفهوم شناخته آمدن   • تعریف شناخته آمدن   • معرفی شناخته آمدن   • شناخته آمدن چیست   • شناخته آمدن یعنی چی   • شناخته آمدن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شناخته آمدن

کلمه : شناخته آمدن
اشتباه تایپی : akhoji Hlnk
عکس شناخته آمدن : در گوگل

آیا معنی شناخته آمدن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )