برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1429 100 1

شمردنی

معنی شمردنی در لغت نامه دهخدا

شمردنی. [ ش ِ / ش ُ م َ / م ُ دَ ] (ص لیاقت )قابل شمردن. قابل شمارش. شایسته ٔ شمار و محاسبه. معدود، چون : گردو، خیار و بادنجان. (یادداشت مؤلف ).

معنی شمردنی به فارسی

شمردنی
قابل شمردن قابل شمارش

معنی شمردنی به انگلیسی

computable (صفت)
محاسبه پذیر ، شمردنی
countable (صفت)
شمردنی ، شمارش پذیر
denumerable (صفت)
شمردنی ، قابل شمارش

شمردنی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی شمردنی   • مفهوم شمردنی   • تعریف شمردنی   • معرفی شمردنی   • شمردنی چیست   • شمردنی یعنی چی   • شمردنی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شمردنی
کلمه : شمردنی
اشتباه تایپی : alvnkd
عکس شمردنی : در گوگل

آیا معنی شمردنی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )