برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1630 100 1
شبکه مترجمین ایران

شمارشگر سوسوزن

شمارشگر سوسوزن در دانشنامه آزاد پارسی

شُمارشگر سوسوزن (scintillation counter)
اسبابی برای اندازه گیری ترازهای بسیار کم تابش. در این شمارشگر، تابش به سوسوزن برخورد می کند و وقتی ذرۀ بنیادی بارداری به سوسوزن اصابت کند، یک واحد نور گسیل می شود. خروجی نوری این سوسوزن را با تکثیرکن فوتونی «تقویت» می کنند. پالس های جریان خروجی را مدار شمارنده می شمرد یا جمع می زند و نتیجه ای عددی حاصل می شود.

شمارشگر سوسوزن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی شمارشگر سوسوزن   • مفهوم شمارشگر سوسوزن   • تعریف شمارشگر سوسوزن   • معرفی شمارشگر سوسوزن   • شمارشگر سوسوزن چیست   • شمارشگر سوسوزن یعنی چی   • شمارشگر سوسوزن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شمارشگر سوسوزن

کلمه : شمارشگر سوسوزن
اشتباه تایپی : alhva'v s,s,ck
عکس شمارشگر سوسوزن : در گوگل

آیا معنی شمارشگر سوسوزن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )