برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1526 100 1
شبکه مترجمین ایران

شعله رخسار

معنی شعله رخسار در لغت نامه دهخدا

شعله رخسار. [ ش ُ ل َ / ل ِ رُ ] (ص مرکب ) شعله رخ. شعله روی. تابنده رخسار. شعله دیدار. صاحب آنندراج گوید: از اسمای محبوب است. مجازاً، آنکه چهره ای چون آتش زبانه کننده دارد از زیبائی و تابناکی :
گریبان می درم بیخود چو بینم شعله رخساری
دو دستم در تن آتش پرستان است پنداری.
ملا قاسم مشهدی (از آنندراج ).
و رجوع به مترادفات مذکور شود.

معنی شعله رخسار به فارسی

شعله رخسار
شعله رخ شعله روی تابنده رخسار

شعله رخسار را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی شعله رخسار   • مفهوم شعله رخسار   • تعریف شعله رخسار   • معرفی شعله رخسار   • شعله رخسار چیست   • شعله رخسار یعنی چی   • شعله رخسار یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شعله رخسار

کلمه : شعله رخسار
اشتباه تایپی : augi voshv
عکس شعله رخسار : در گوگل

آیا معنی شعله رخسار مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )