برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1524 100 1
شبکه مترجمین ایران

شعر گفتن

معنی شعر گفتن در لغت نامه دهخدا

شعر گفتن. [ ش ِ گ ُ ت َ ] (مص مرکب ) شدو.
(تاج المصادر بیهقی ). قرض. (تاج المصادر بیهقی ). الهام. انشاد. سرودن شعر. گفتن شعر. (یادداشت مؤلف ). مقص. (منتهی الارب ). اِشعار. (منتهی الارب ). شَعْر. شِعْر. (منتهی الارب ) :
مگوی شعر پس ار چاره نیست از گفتن
بگوی تخم نکو کار و رسم بد بردار.
بوحنیفه ٔ اسکافی (از تاریخ بیهقی ).
روزگاری کآن حکیمان سخنگویان بدند
کرد هر یک را به شعر نغز گفتن اشتهی.
منوچهری.
خواجه بوسهل زوزنی دوات و کاغذ خواست و بیتی چند شعرگفت. (تاریخ بیهقی ).
شعر گفتن به عذر سیم و شکر
مختصر عذرخواه مختصر است.
خاقانی.
|| مدح کردن به شعر. ستایش کردن به شعر : عاقبت کار آدمی مرگ است اگر امروز اجل رسیده است کس باز نتواند داشت که بر دار کشند یا جز دار که بزرگتر از حسین علی نیم. این خواجه [ بوسهل زوزنی ] که مرا [ حسنک را ] این میگوید مرا شعر گفته است. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 181).
یک چند به زرق شعر گفتن
بر شعر سیاه و چشم ازرق.
ناصرخسرو.

معنی شعر گفتن به فارسی

شعر گفتن
شدو قرض الهام انشاد

شعر گفتن در جدول کلمات

معنی شعر گفتن به انگلیسی

verse (فعل)
شعر گفتن ، بنظم اوردن
rhyme (فعل)
شعر گفتن ، هم قافیه شدن ، قافیه ساختن ، سخنوری کردن
rime (فعل)
شعر گفتن ، هم قافیه شدن ، قافیه ساختن ، قافیه دار کردن

معنی کلمه شعر گفتن به عربی

شعر گفتن
شعر , قافية

شعر گفتن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

وحید
سرودن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• آموزش شعر نوشتن   • شعر گفتن در جدول   • دانلود کتاب آموزش شعر نویسی   • آموزش شعر نو گفتن   • اصول شعر گفتن   • اموزش سرودن شعر   • آموزش سرودن شعر نو   • آموزش شعر سپید   • معنی شعر گفتن   • مفهوم شعر گفتن   • تعریف شعر گفتن   • معرفی شعر گفتن   • شعر گفتن چیست   • شعر گفتن یعنی چی   • شعر گفتن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شعر گفتن

کلمه : شعر گفتن
اشتباه تایپی : auv 'tjk
عکس شعر گفتن : در گوگل

آیا معنی شعر گفتن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )