برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1357 100 1

شش پر

/SeSpar/

معنی شش پر در لغت نامه دهخدا

شش پر. [ ش َ /ش ِ پ َ ] (ص مرکب ، اِ مرکب ) نوعی از گرز آهنین که دارای شش پهلو می باشد. (از آنندراج ) (از غیاث اللغات ) (ناظم الاطباء). چوب دستی ضخیم و محکم که بر سر آن قطعه ٔ آهنی شش پهلو نصب کرده باشند و در تداول عوام شش برنیز تلفظ شود و شاید بدین مناسبت باشد :
غمنامه ٔ دشمن سیه رو
بسته ست به بال شش پر او.
محسن تأثیر (از آنندراج ).
چون خانه ٔ مسدس زنبور می شود
از باد شش پر غضب پرنیان برف.
محمد سعید اشرف (از آنندراج ).
ریخته از شش پر هیبت شکوه
مورچه ٔ زلزله در مغز کوه.
علاءالدین فائز (از آنندراج ).
|| گل شش پر. سرنگون. گل سرخ. (یادداشت مؤلف ). رجوع به سرنگون (گل...) شود.

معنی شش پر به فارسی

شش پر
۱ - نوعی گرز آهنین که دارای شش پهلو باشد . ۲ - چوبدستی ضخیم و کوتاه دارای سری گرد خطوط بشش قسمت شده و بر آن میخهای درشت کوبیده باشند .
[ گویش مازنی ] /shesh par/ چوب دسته بلندو محکمی که بر لب آن شش زایده ی کوچک باشد – چماقی که بر سر آن فلز شش گوشه ی آهنی نصب شده باشد

معنی شش پر در فرهنگ معین

شش پر
( ~ . پَ) (اِمر.) ۱ - نوعی گرز آهنین که دارای شش پهلو باشد. ۲ - چوبدستی ضخیم و کوتاه دارای سری گرد که به وسیلة خطوط به شش قسمت شده و بر آن میخ های درشت کوبیده باشند.

معنی شش پر در فرهنگ فارسی عمید

شش پر
۱. نوعی گرز آهنی شش پهلو.
۲. چوب دستی کلفتی که بر سر آن میخ های درشت کوبیده باشند.

شش پر را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• چماق شش پر   • نماد ستاره شیش پر آبی آسمونی وسطش   • ستاره پنج پر   • ستاره پنج پر در اسلام   • ستاره هفت پر   • ستاره شش پر نماد چیست   • نماد ستاره شش پر آبی آسمونی وسطش   • ستاره داوود نماد چیست؟   • معنی شش پر   • مفهوم شش پر   • تعریف شش پر   • معرفی شش پر   • شش پر چیست   • شش پر یعنی چی   • شش پر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شش پر
کلمه : شش پر
اشتباه تایپی : aa ~v
آوا : SeSpar
نقش : صفت
عکس شش پر : در گوگل

آیا معنی شش پر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )