برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1355 100 1

شش ضرب

معنی شش ضرب در لغت نامه دهخدا

شش ضرب. [ ش َ / ش ِ ض َ ] (اِ مرکب ) (اصطلاح نرد) یک نوع داوی در بازی نرد. (ناظم الاطباء). || شش بازی نرد که پیاپی از حریف برند. (ناظم الاطباء). به اصطلاح نرادان شش بازی را گویند که پیاپی از حریف ببرد و بعضی گویند که داو شش زده بازی از حریف ببرد. (آنندراج ).
- شش ضرب نتیجه ٔ خوب ؛ کنایه از گوهر و زر باشد. (برهان ) (از ناظم الاطباء).
- || کنایه از مشک. (از ناظم الاطباء) (برهان ).
- || کنایه از شکر. (برهان ) (از ناظم الاطباء).
- || عسل. (از برهان ) (از ناظم الاطباء).
- || اقسام میوه. (از برهان ) (از ناظم الاطباء). به حذف ضرب شش نتیجه ٔ خوب هم آمده است. (برهان ). رجوع به شش ضربه و نیز شش نتیجه ٔ خوب در ذیل شش شود.

معنی شش ضرب به فارسی

شش ضرب
شش ضربه . یا شش ضرب نتیجه خوب . ۱ - گوهر . ۲ - زر طلا . ۳ - مشک . ۴ - شکر . ۵ - عسل . ۶ - میوه .

معنی شش ضرب در فرهنگ معین

شش ضرب
( ~ . ضَ) [ فا - ع . ] (اِمر.) ۱ - شش ضرب نتیجة خوب . ۲ - (کن .) گوهر. ۳ - زر، طلا. ۴ - مشک . ۵ - شکر. ۶ - عسل . ۷ - میوه .

شش ضرب را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• قیاس اقترانی در منطق   • مثال برای شکل دوم قیاس اقترانی   • مثال قیاس اقترانی   • مثال برای شکل اول قیاس اقترانی   • اشکال چهارگانه قیاس اقترانی   • صغری و کبری در منطق   • قیاس استثنایی   • مثال قیاس اقترانی شرطی   • معنی شش ضرب   • مفهوم شش ضرب   • تعریف شش ضرب   • معرفی شش ضرب   • شش ضرب چیست   • شش ضرب یعنی چی   • شش ضرب یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شش ضرب
کلمه : شش ضرب
اشتباه تایپی : aa qvf
عکس شش ضرب : در گوگل

آیا معنی شش ضرب مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )