برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1600 100 1
شبکه مترجمین ایران

شرفای مراکش

معنی شرفای مراکش در لغت نامه دهخدا

شرفای مراکش. [ ش ُ رَ ی ِ م َ ک ِ ] (اِخ ) خاندانی که از 951 هَ. ق. = 1544م. تا 1311هَ. ق. = 1893م. در مراکش حکومت کردند. این امرا چون خود را از فرزندان حسن بن علی بن ابیطالب علیهم السلام و اولاد فاطمه علیها السلام می دانستند، خود را شریف (ج ، شرفاء) می نامیدند. این سلسله شهر تاروت را در سال 921 هَ. ق. و بلاد مراکش و فاس را اندکی بعد تصرف کردند ولی استقلال ایشان از سال 951 هَ. ق. = 1544م. آغاز می گردد. شرفای مراکش دو طبقه اند: حسنی ، فلالی.در مدت 6 سال که سلسله ٔ دوم جای سلسله ٔ اول را گرفت مراکش قرین هرج و مرج بود. حدود مراکش همیشه به حال کنونی بوده ولی همه وقت دو شریف - که رقیب یکدیگر محسوب می شده اند - یکی در فاس و دیگری در مراکش مقام داشته اند. شرفا به خود عنوان خلیفه و امیرالمؤمنین می دادند. (از فرهنگ فارسی معین ). رجوع به «شرفای حسینی » و «شرفای فلالی » و طبقات سلاطین اسلام صص 51-55 شود.

معنی شرفای مراکش به فارسی

شرفای مراکش
خاندانی که از ۹۵۱ ه.ق/ ۱۵۴۴ م. تا ۱۳۱۱ ه.ق ./ ۱۸۹۳ م .در مراکش حکومت کردند . این امرا چون خود را از فرزندان حسن ۴ بن علی ۴ بن ابی طالب و اولاد فاطمه ۴ میدا نستند خویش را شریف ( ج . شرفائ ) می نامیدند . این سلسله شهر تارودت را در سال ۹۲۱ ه. ق ./ ۱۵۱۵ م . و بلاد مرکش وفاس را اندکی بعد تصرف کردند ولی استقلال ایشان از سال ۹۵۱ ه.ق ./ ۱۵۴۴ م . آغاز میگردد. شرفای مراکش دو طبقه اند:حسنی و فلالی.در مدت ۶ سال که سلسله دوم جای سلسله اول را گرفت مرکش قرین هرج و مرج بود.حدود مراکش همیشه بحال کنونی بوده ولی همه وقت دو شریف که رقیب یکدیگر محسوب میشده اند یکی در فاس و دیگری در مراکش مقام داشته اند. شرفا بخود عنوان خلیفه و امیرالمومنین میدادند .

شرفای مراکش را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی شرفای مراکش   • مفهوم شرفای مراکش   • تعریف شرفای مراکش   • معرفی شرفای مراکش   • شرفای مراکش چیست   • شرفای مراکش یعنی چی   • شرفای مراکش یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شرفای مراکش

کلمه : شرفای مراکش
اشتباه تایپی : avthd lvh;a
عکس شرفای مراکش : در گوگل

آیا معنی شرفای مراکش مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )