برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1666 100 1
شبکه مترجمین ایران

شرطی سازی

معنی شرطی سازی به فارسی

شرطی سازی
[conditioning] [روان شناسی] فرایندی که از طریق آن آزمودنی به محرکی خاص پاسخ معینی می دهند
[respondent conditioning] [روان شناسی] ← شرطی سازی کلاسیک
[Pavlovian conditioning] [روان شناسی] ← شرطی سازی کلاسیک
[trace conditioning] [روان شناسی] در شرطی سازی پاولفی، روشی که در آن محرک شرطی با فاصله ای ثابت از محرک غیرشرطی جدا می شود و نخست محرک شرطی عرضه می شود
[excitatory conditioning] [روان شناسی] نوعی شرطی سازی پاولفی که در آن محرک شرطی به نشانه ای تبدیل می شود که محرک غیرشرطی ویژه ای به دنبال آن می آید
[delayed conditioning/ delay conditioning] [روان شناسی] در شرطی سازی پاولفی، روشی که در آن محرک شرطی مدتی پیش از محرک غیرشرطی حضور دارد و با تکرار این روند به تدریج پاسخی شرطی به وجود می آید
[higher order conditioning] [روان شناسی] روشی در شرطی سازی پاولفی که در آن محرک شرطی یک آزمایش به عنوان محرک غیرشرطی آزمایش دیگر عمل می کند
[inhibitory conditioning] [روان شناسی] در شرطی سازی کلاسیک، موقعیتی که در آن میان محرک های شرطی و غیرشرطی همراهی منفی وجود دارد به طوری که در حضور محرک شرطی پاسخ کاهش می یابد
[backward conditioning, backward pairing] [روان شناسی] عرضۀ محرک غیرشرطی پیش از محرک شرطی
...

شرطی سازی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• شرطی سازی کنشگر   • شرطی سازی نوع 6   • انواع شرطی سازی   • شرطی سازی عاملی   • شش نوع شرطی سازی   • شرطی سازی نوع ششم   • شرطی سازی پاسخگر   • معنی شرطی سازی   • مفهوم شرطی سازی   • تعریف شرطی سازی   • معرفی شرطی سازی   • شرطی سازی چیست   • شرطی سازی یعنی چی   • شرطی سازی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شرطی سازی

کلمه : شرطی سازی
اشتباه تایپی : avxd shcd
عکس شرطی سازی : در گوگل

آیا معنی شرطی سازی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )