شرجی

/Sarji/

معنی انگلیسی:
sultry, sticky

لغت نامه دهخدا

شرجی. [ ش َ ] ( اِ ) بادی در بوشهر و آبادان و سایر نقاط ساحلی جنوب که از دریا وزد گرم و مرطوب و دم گیر. نام بادهای بحری که در خوزستان وزد. نام بادی که در فلاحیه از طرف دریا می وزد و دارای بخار بسیار است. ( یادداشت مؤلف ).

شرجی. [ ش َ جی ی ] ( ص نسبی ) منسوب است به شرجة که موضعی است در مکه یا نواحی آن. ( از انساب سمعانی ).

شرجی. [ ش َ ] ( اِخ ) احمد شهاب الدین یا زین الدین ابوالعباس شرجی زبیدی یمنی حنفی. تحصیلات خود را در مکه مکرمه به پایان رسانید و دارای تألیفاتی است از جمله : التجرید الصریح. طبقات الخواص. الفوائد و الصلة و العوائد. در 812 م. بدنیا آمد و در 893 یا 999م. درگذشت. ( از معجم المطبوعات ).

فرهنگ فارسی

منسوب است به شرجه که موضعی است در مکه یا نواحی آن .

فرهنگ معین

(شَ ) (ص . ) آب و هوای گرم و مرطوب ویژة مناطق ساحلی .

مترادف ها

sultry (صفت)
داغ، شرجی، خیلی گرم ومرطوب

فارسی به عربی

خانق

پیشنهاد کاربران

شرجی: در تابستان به ویژه در شهریور، بادهای گرمی از بیابان های عربستان به سوی جنوب و بخشی از غرب ایران می وزد و سر راه خود بخار آب خلیج فارس را نیز به همراه می آورد که گرمای هوا با بخار آب خلیج در هم آمیخته می شوند و جنوبی ها به آن شرجی گویند و در لکی به آن هَلت halt گفته می شود.
muggy
نام امارت شارجه از واژه ی شرجی است چون در گزارشات تاریخی آن را sharjee گویند.
Humid
شرجی
رطوبتی و نم دار و خیس و گرم
اگر بخار آب موجود در هوا از حد معمول بیشتر باشد چنین هوایی را شرجی می نامند.
هوای شرجی گرمتر از حد معمول به نظر می رسد زیرا عرقی که بر سطح بدن تشکیل می شود به سرعت تبخیر نمی شود تا بدن خنک شود. سواحل شمالی و جنوبی ایران چنین هوایی دارند
خیلی گرم و مرطوب
در گفتار لری میانکوه ( شهیون ) از واژه ی هُلپ به معنای شرجی و هوای دَم هم استفاده می کنند.
Sultry

بپرس