برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1355 100 1

شب چره

/SabCere/

معنی شب چره در لغت نامه دهخدا

شب چره. [ ش َ چ َ رَ / رِ ] (اِمص مرکب )شب چر. بردن حیوانات در شب به چرا کردن. (فرهنگ نظام ). چرا کردن حیوانات را گویند در شب. (برهان ). چرای ستور در شب. (ناظم الاطباء). چرای شبانه :
گرگ آمده ست گرسنه و دشت پربره
افتاده دررمه رمه رفته به شب چره.
ناصرخسرو.
|| (نف مرکب ) حیوانی که در شب میچرد. (فرهنگ نظام ). || (اِ مرکب ) نقل و میوه ٔ خشک را گویند که مردم در هنگام شب نشینی خورند. (برهان قاطع). میوه وآجیل و غیر آنها که در شب نشینی خورده می شود. (فرهنگ نظام ). آجیل و نقل و میوه های گوناگون که در هنگام شب نشینی و پس از طعام خورند و پشخوره نیز گویند. (ناظم الاطباء). شبچر.

معنی شب چره به فارسی

شب چره
۱ - آجیل و میوه که در شب نشینی صرف کنند تنقل . ۲ - چریدن چارپایان در شب چرای ستور در شب .
[ گویش مازنی ] /shab chare/ تنقلات – شب چره

معنی شب چره در فرهنگ معین

شب چره
( ~ . چَ رِ) (اِمر.) آجیل و میوه که در شب نشینی می خورند.

معنی شب چره در فرهنگ فارسی عمید

شب چره
۱. آجیل و میوه ای که در شب نشینی می خورند.
۲. (اسم مصدر) [قدیمی] چرای گوسفندان در شب، شب چرا: گرگ آمده ست گرسنه و دشت پُربره / افتاده در رمه، رمه رفته به شب چره (ناصرخسرو: ۲۶۸).

شب چره را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• شب چره شیراز   • شب چره شيراز   • همبرگر شب چره   • اختر شناس   • شب چره در جدول   • چره چیست   • مترادف شب چره   • معنی یخنی   • معنی شب چره   • مفهوم شب چره   • تعریف شب چره   • معرفی شب چره   • شب چره چیست   • شب چره یعنی چی   • شب چره یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شب چره
کلمه : شب چره
اشتباه تایپی : af ]vi
آوا : SabCere
نقش : اسم
عکس شب چره : در گوگل

آیا معنی شب چره مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )