برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1369 100 1

شب از آیات خدا (قرآن)

شب از آیات خدا (قرآن) در دانشنامه اسلامی

شب از آیات خدا (قرآن)
یکی از مصادیق آیات آفاقی، شب است. در این مقاله آیات مرتبط با آیه بودن شب معرفی می شوند.
شب، از آیات الهی:۱. و هو الذى ... یغشى الیل النهار إنّ فى ذلک لأیت لقوم یتفکّرون.
رعد/سوره۱۳، آیه۳.    
مایه آرامش بودن شب، از آیات خدا:۱. ... ذلکم اللَّه ...• ... و جعل الیل سکنا ....
انعام/سوره۶، آیه۹۵.    
تاریکی شب و پوشش چهره روز به وسیله آن، آیه خدا:۱. إنّ ربّکم اللَّه الذى خلق السموت و الأرض فى ستّة أیّام ثمّ استوى على العرش یغشى الیل النهار ....
أعراف/سوره۷، آیه۵۴.    
...

ارتباط محتوایی با شب از آیات خدا (قرآن)

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی شب از آیات خدا (قرآن)   • مفهوم شب از آیات خدا (قرآن)   • تعریف شب از آیات خدا (قرآن)   • معرفی شب از آیات خدا (قرآن)   • شب از آیات خدا (قرآن) چیست   • شب از آیات خدا (قرآن) یعنی چی   • شب از آیات خدا (قرآن) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شب از آیات خدا قرآن
کلمه : شب از آیات خدا (قرآن)
اشتباه تایپی : af hc Hdhj onh (rvHk)
عکس شب از آیات خدا (قرآن) : در گوگل

آیا معنی شب از آیات خدا (قرآن) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )