برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1529 100 1
شبکه مترجمین ایران

شبکه بندی

/Sabakebandi/

معنی شبکه بندی به فارسی

شبکه بندی
[grid layout, grid method, box system, grid planning, grid system] [باستان شناسی] تقسیم یک محوطۀ باستانی به شبکه ای از مربعات برای ثبت آسان تر پدیدارها و اشیا در هنگام کاوش متـ . شبکه بندی محوطه site grid
[site grid] [باستان شناسی] ← شبکه بندی
[map grid] [مهندسی نقشه برداری] شبکه ای که برای فراهم کردن یک دستگاه مختصات مناسب بر روی نقشه افکنده میشود

شبکه بندی در جدول کلمات

شبکه بندی
کانالیزه

معنی شبکه بندی به انگلیسی

netting (اسم)
توری دوزی ، شبکه ، شبکه بندی ، تور سازی
lattice (اسم)
شبکه ، شبکه بندی ، توری منظم ، کار مشبک ، شبکه کاری
reticulation (اسم)
شبکه بندی

معنی کلمه شبکه بندی به عربی

شبکه بندی
مشبک

شبکه بندی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رضاآپادانا
کانالیزه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی شبکه بندی   • شبکه های کامپیوتری pdf   • انواع شبکه کامپیوتری   • مقاله شبکه های کامپیوتری   • شبکه های رایانه ای   • جزوه شبکه کامپیوتری   • شبکه های کامپیوتری چیست   • انواع توپولوژی شبکه های کامپیوتری   • مفهوم شبکه بندی   • تعریف شبکه بندی   • معرفی شبکه بندی   • شبکه بندی چیست   • شبکه بندی یعنی چی   • شبکه بندی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شبکه بندی

کلمه : شبکه بندی
اشتباه تایپی : af;i fknd
آوا : Sabakebandi
نقش : اسم
عکس شبکه بندی : در گوگل

آیا معنی شبکه بندی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )