برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1571 100 1
شبکه مترجمین ایران

شبدر

/Sabdar/

معنی شبدر در لغت نامه دهخدا

شبدر. [ ش َ دَ ] (اِ) شبذر. نباتی است جنس ینجه.(از آنندراج ). گیاهی است که اسپست نیز گویند. (ناظم الاطباء). گیاهی است از تیره ٔ پروانه داران که یکساله یا دوساله است و برخی گونه های پایا نیز دارد. و برخی مرکب از سه برگچه است. گلهایش سفید یا قرمز و یا صورتی رنگند و برخی گونه ها نیز دارای گلهای ارغوانیند و به ندرت دارای گل زرد میباشند. گل آذینش خوشه ٔ کروی است. در حدود 150 گونه از گیاه شناخته شده که همه مصرف علوفه دارند و جزو گیاهان مرغوب مرتع میباشند. رطبه. برسیم. برسیم احمر. فصفصه. شبدر چمنی. شبدر گل قرمز. حندقوفی. ذوئلاث الوان. ذوخمسة الوان. طریفلن.
- شبدر چمنی ؛ نوعی است از انواع شبدر.
- شبدر صحرایی ؛ گونه ای شبدر که دارای برگهای ریز کوچک است و در کنار نهرها و مزارع میروید. رجل الارنب. ارنبی.
- شبدر عطری ؛ نام گیاه ناخنک است.
- شبدر گل قرمز ؛ نوعی از گیاه شبدر است.
- شبدر معطر ؛ قرنبوش (با ناخنک یا شبدر عطری اشتباه نشود).
- شبدر وحشی ؛ گونه ای شبدر که شباهتی کامل به شنبلیله دارد و جزو شبدرهای خودروی یکساله است و برگهای تازه ٔ آن را جزو سبزیهای خوراکی میخورند. حندقوقی بری. ذرق. دیواسپست. انده قوقو.
- شبدر ترشک ؛ گیاهی است از تیره ٔ شبدر ترشکها که برگهایی مانند شبدر دارای سه برگچه دارد و رنگ برگچه هایش در ابتدای جوانه زدن ارغوانی است. این گیاه دارای ویتامین «C» فراوان است از این جهت دارای اثر ضد اسکوربوت قوی میباشد. و چون طعم ترش مطبوعی دارد جزو سبزیهای خوراکی مصرف میشود. در آب و هوای معتدل خشک میروید و در ایران نیز در اکثر نقاط به فراوانی در کنار نهرها روییده میشود. حماض. حمیضه. سلق بری. خمضیض. از این گیاه اسید اگزالیک نیز استخراج میشود. در برخی از کتب این گیاه را به نام ترشک ذکر کرده اند ولی با ترشک معمولی (Rumex) نباید اشتباه شود.

معنی شبدر به فارسی

شبدر
گیاهی ازنوع اسپرس که خوراک حیوانات علفخواراست
( اسم ) گیاهی است از تیره پروانه واران که یکساله یا دوساله است و برخی گونه های پایا نیز دارد . برگهایش مرکب از سه برگچه است . گلهایش سفید و یا صورتی رنگند و برخی گونه ها نیز دارای گلهای ارغوانیند و به ندرت دارای گل زرد می باشد گل آذینش خوشه یی کروی است . در حدود ۱۵٠ گونه از این گیاه شناخته شده که همه مصرف علوفه دارند و جزو گیاهان مرغوب مرتع می باشد رطبه برسیم برسیم احمر فصفصه شبدر چمنی گل قرمز حندقوقی ذوثلاث الولن ذوخمسه الوان طریفلن شبذر . یا شبدر صحرایی . گونه ای شبدر که دارای برگهای ریز کوچک است و در کنار نهرها و مزارع می روید رجل الرنب ارنبی . یا شبدر عطری . ناخنک یا شبدر گل قرمز . قرنبوش . توضیح با شبدر عطری ( ناخنک ) اشتباه نشود یا شبدر وحشی . گونه ای شبدر که شباهتی کامل به شنبلیله دارد و جزو شبدرهای خودروی یکساله است و برگهای تازه آن را جزو سبزیهای خوراکی می خورند حند قوقی بری ذرق دیواسپست انده قوقو .
[IPN] [شیمی] ← شبکۀ بسپاری درهم خلیده
[berseem clover, berseem] [کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات] گیاهی از خانوادۀ نیامداران که برای اصلاح خاک یا تولید علوفه کشت می شود متـ . شبدر مصری
گیاهی است از تیره شبدر ترشکها که برگهایی مانند شبدر دارای سه برگچه دارد و رنگ برگچه هایش در ابتدای جوانه زدن ارغوانی است . این گیاه دارای ویتامین سی فراوان است از این جهت دارای اثر ضد اسکوربوت قوی می باشد و چون طعم ترش و می شود . دارد جزو سبزیهای خوراکی مصرف می شود . در آب و هوای معتدل خشک می روید و در ایران نیز به فراوانی در کنار نهرها روییده می شود حماض حمیضه سلق بری حمضیض . از این گیاه اسید اگزالیک نیز استخراج میشود . توضیح در برخی کتب این گیاه را به نام ترشک ذکر کرده اند ولی با ترشک معمولی نباید اشتباه کرد .
[کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات] ← شبدر بِرسیم
نیم ش ...

معنی شبدر در فرهنگ معین

شبدر
(شَ دَ)(اِ.)گیاهی است از تیرة پروانه - واران که ی کساله یا دوساله است و برخی گونه های پایا نیز دارد. برگ هایش مرکب از سه برگچه است . گل هایش سفید یا قرمز یا صورتی است .

معنی شبدر در فرهنگ فارسی عمید

شبدر
گیاهی خودرو یا کاشتنی با سه برگچۀ گرد که معمولاً به مصرف خوراک دام می رسد.

شبدر در دانشنامه ویکی پدیا

شبدر
شَبدَرها متعلق به جنس تریفولیوم (Trifolium) جزء مهم ترین گیاهان علوفه ای خانواده لگومینوز (Leguminous) در مناطق معتدل و مرطوب است که از نظر علوفه ای و مرتعی دارای ارزش بسیار زیادی است و در تغذیه دام ها نقش بسزایی دارند. شبدرها گیاهی سه برگچه ای اند و به همین خاطر اسم علمی آنها از دو کلمه لاتین "Tria" به معنی سه و "Folia" به معنی سه بر گچه ای گرفته شده است. تعداد گونه های شبدر در دنیا حدود ۳۰۰ گونه ذکر شده که از این تعداد ۲۵ گونه از نظر کشاورزی مهم است که از این تعداد فقط ۹ گونه آنها از جمله شبدر زیر زمینی به صورت تجارتی کشت می شوند. بیشترین پراکنش شبدرها در منطقه مدیترانه است، به طوری که در منطقه اورآسیا ۱۶۰-۱۵۰ گونه، آمریکا ۶۵-۶۰ گونه و در آفریقا ۳۰-۲۵ گونه گزارش شده است. بر اساس تحقیقات بانک ژن گیاهی و ذخایر توارثی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر تعداد گونه های تاکنون شناخته شده شبدر در ایران حدود ۵۴ گونه است که از این تعداد دو گونه شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum) و شبدر برسیم (Trifolium alexandrium) به صورت وسیع کشت می شوند.
subg. Chronosemium subg. Trifolium
Amoria C. PreslBobrovia A. P. Khokhr.Chrysaspis Desv.Lupinaster Fabr.Ursia Vassilcz.Xerosphaera Soják
شَبدَر (نام علمی: Trifolium) جزء مهم ترین گیاهان علوفه ای خانواده لگومینز (Leguminous) در مناطق معتدل و مرطوب است که از نظر علوفه ای و مرتعی دارای ارزش بسیار زیادی است و در تغذیه دام ها نقش بسزایی دارند. شبدرها گیاهی سه برگچه ای اند و به همین خاطر اسم علمی آنها از دو کلمه لاتین "Tria" به معنی سه و "Folia" به معنی سه بر گچه ای گرفته شده است. تعداد گونه های شبدر در دنیا حدود ۳۰۰ گونه ذکر شده که از این تعداد ۲۵ گونه از نظر کشاورزی مهم است که از این تعداد فقط ۹ گونه آنها از جمله شبدر زیر زمینی به صورت تجارتی کشت می شوند. بیشترین پراکنش شبدرها در منطقه مدیترانه است، به طوری که در منطقه اورآسیا ۱۶۰–۱۵۰ گونه، آمریکا ۶۵–۶۰ گونه و در آفریقا ۳۰–۲۵ گونه گزارش شده است. بر اساس تحقیقات بانک ژن گیاهی و ذخایر توارثی مؤسسه تحقیقات اصلا ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

شبدر در دانشنامه آزاد پارسی

شَبدَر (trefoil)
شَبدَر
چندین گونه گیاه، از تیرۀ لوبیاسانان، جنس Trifolium. برگ های این گیاهان به سه برگچۀ کوچک تقسیم شده است. شبدر زرد (T. campestre) برگ های برگچه ای دارد که اطراف گل های زرد را فرا گرفته اند. پهنای آن به یک ونیم سانتی متر می رسد. این گیاه در علفزارهای اروپا، آسیای غربی، امریکای شمالی، و امریکای جنوبی می روید. شبدر باتلاقی (Menyanthes trifoliata) گیاهی علفی و باتلاقی از خانواده Menyanthaceae است. شبدر چهارپر یا آبی گونه ای سرخس آبزی، با نام Marsilea quadrifolia، از خانوادۀ Marsileaceae است. به گونه های جنس Oxalis، از خانوادۀ Oxalidaceae، نیز شبدر ترشک می گویند. یگانه گونۀ این جنس در ایران، گیاهی علفی و یک ساله است که با نام شبدر ترشک جنگلی و به صورت علف هرز می روید.

معنی شبدر به انگلیسی

clover (اسم)
شبدر

معنی کلمه شبدر به عربی

شبدر
برسيم
نبات النفل

شبدر را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

[...]
شبدر درواقه نوعی برگ است که سو نوع دارد شبد سه برگ معنی خواصی نداره شبد چهار برگ نماد خوش شانسیه ولی شبدر پنج برگ به معنی محل زندگی شیطانه ولی همه این ها افسانه است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• تفاوت شبدر و یونجه   • شبدر قرمز   • عکس شبدر   • دانه شبدر   • خواص شبدر سبز   • شبدر ایرانی   • کاشت شبدر   • جوانه شبدر   • معنی شبدر   • مفهوم شبدر   • تعریف شبدر   • معرفی شبدر   • شبدر چیست   • شبدر یعنی چی   • شبدر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شبدر

کلمه : شبدر
اشتباه تایپی : afnv
آوا : Sabdar
نقش : اسم
عکس شبدر : در گوگل

آیا معنی شبدر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )