شانه به شانه

شبکه مترجمین ایران

واژه نامه بختیاریکا

شُو به شُو

پیشنهاد کاربران

رقابت نزدیک، ادعای رقابت
پا به پا. . . همراه. . . همگام
در هرکاری باهم بدن
همراه بودن
Neck and neck
همدوش
کنار هم
side by side
آخه سواله برام ما بختیاری ها وقتی به دوست یا آشنا که خیلی باهاش صمیمی هستیم موقع سلام کردن شانه رو یه شانه طرف مقابل می زنیم این به چه معنیه و چطور شده که این رسم بین هفت لنگ ها من بیشتر دیدم؟
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما