برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

شارینش

شارینش را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ع/سپنتامهر
شارینِش:شهرآیینی وشهروندی ،
واژه ساخته شده نوین که ازریشه شارپارسی میانک یاپارسی پهلوی به چم شهرگرفته شده است ومیتواندبرابرواژه تمدن ومدرنیسم باشدکه هردواینها
وامواژه اززبانهای تازی ولاتینی است >بنگریدبه شارِدَن: شاریدن ،شهرنشینی ،شهری بودن
تامقبول که افتدوچه درنظرآید!!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی شارینش   • مفهوم شارینش   • تعریف شارینش   • معرفی شارینش   • شارینش چیست   • شارینش یعنی چی   • شارینش یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شارینش

کلمه : شارینش
اشتباه تایپی : ahvdka
عکس شارینش : در گوگل

آیا معنی شارینش مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )