برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1396 100 1

شارسان

/SArsAn/

معنی شارسان در لغت نامه دهخدا

شارسان. (اِ مرکب ) مخفف شارستان. شهرستان. (انجمن آرای ناصری ) (آنندراج ) :
برآورد پرمایه ده شارسان
شد آن شارسانها کنون خارسان.
فردوسی.
ز داد و دهش وز خرید و فروخت
تو گفتی همی شارسان برفروخت.
فردوسی.
پس بیش مشنو آن سخن باطل کسی
کز شارسان علم سوی روستا شده ست.
ناصرخسرو.
در مدینه ی ْعلم ایزد جغدکان را جای نیست
جغدکان از شارسانها قصد زی ویران کنند.
ناصرخسرو.
|| کوشک و عمارتی را گویند که بر چهار سوی آن بساتین باشد. (از انجمن آرای ناصری ) (آنندراج ). و رجوع به شارستان شود.

شارسان. (اِخ ) نام کتابی است از فرزانه بهرام بن فرهاد پارسی که موسوم است به چهار چمن. (انجمن آرای ناصری ) (آنندراج ). و رجوع به شارستان و شارستان چهارچمن شود.

شارسان. (اِخ ) باغی بزرگ در دومنزلی اورگنج به خوارزم دیده شده بدین نام یعنی چارچمن که از هر خیابانی که می رفتی به حوضی رسیدی و باز چهار خیابان دیگر و بدین صورت تا آخر. (انجمن آرای ناصری ) (آنندراج ). و رجوع به چارچمن شود.

معنی شارسان به فارسی

شارسان
۱ - شهرستان شهر مدینه . ۲ - نفس شهر یعنی دکان ها و خانه ها که بر گرداگرد ارگ یا قهندز ساخته باشند هرچه در اندرون یک شهر بود مقابل ربض .
باغی بزرگ در دو منزلی اور گنج بخوارزم دیده شده بدین نام یعنی چار چمن که از هر خیابانی که میرفتی بحوضی رسیدی و باز چهار خیابان دیگر و بدین صورت تا آخر.

معنی شارسان در فرهنگ معین

شارسان
(رْ) (اِ.) = شارستان : ۱ - قسمت اصلی شهر که دیوار گرداگرد آن است و ارگ درون آن واقع است . ۲ - شهرستان .

معنی شارسان در فرهنگ فارسی عمید

شارسان
شهرستان: برآورد پرمایه ده شارسان / شد آن شارسان ها کنون خارسان (فردوسی۲: ۱۹۰۸)، یکی شارسانی برآورد شاه / پر از برزن و کوی و بازارگاه (فردوسی۵/۵ حاشیه).

شارسان را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فرزند ایران
چونان ساختن دارابگرد(تخت جمشید امروزین)، و کاخ شوش در خوزستان:

یکی شارسان کرد، زرنوش نام
به اهواز گشتند از او شادکام
فردوسی

برگرفته از کتاب �زندگی و مهاجرت نژاد آریا بر اساس روایات ایرانی� نوشته استاد جنیدی
علی باقری
شارسان:
دکتر کزازی در مورد واژه ی " شارسان" می نویسد : (( شارسان ریختی است از شهرستان که از شهر/ ستان (= پساوند جای )ساخته شده است شهر در پهلوی در همین ریخت و نیز در ریخت شتر štr به کار می رفته است. ))
((که من شارسانم؛ علیم درست
درست، این سخن گفت ِ پیغمبرست))
(نامه ی باستان ، جلد اول ، میر جلال الدین کزازی ، 1385، ص 208 )

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی شارسان   • مفهوم شارسان   • تعریف شارسان   • معرفی شارسان   • شارسان چیست   • شارسان یعنی چی   • شارسان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شارسان
کلمه : شارسان
اشتباه تایپی : ahvshk
آوا : SArsAn
نقش : اسم خاص مکان
عکس شارسان : در گوگل

آیا معنی شارسان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )