برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1632 100 1
شبکه مترجمین ایران

شادی مرگ

معنی شادی مرگ در لغت نامه دهخدا

شادی مرگ. [ م َ ] (اِ مرکب ) موتی که بسبب شادی بسیار که یکبارگی در طبیعت درآید پیدا میگردد. (غیاث ). || (ص مرکب ) آنکه از غایت شادی بمیرد. (آنندراج ) :
مگو از زخم شمشیرت ز جان بی برگ گردیدم
مرا تیغت نکشت ، از شوق شادی مرگ گردیدم.
طاهر وحید (از آنندراج ).
من که از تلخی دشنام شدم شادی مرگ
چه توقع کنم از لعل شکرخای کسی.
صائب (از آنندراج ).
|| (اِخ ) نام جایی نیز هست. (غیاث ).

معنی شادی مرگ به فارسی

شادی مرگ
موتی که بسبب شادی بسیار که یکبارگی در طبیعت در آید پیدا می گردد .

معنی شادی مرگ در فرهنگ فارسی عمید

شادی مرگ
۱. مرگ از غایت شادی، مرگی که به سبب شادی مفرط ناگهان عارض شود.
۲. (صفت) ویژگی کسی که ناگهان از شادی بسیار بمیرد: من که از تلخی دشنام شدم شادی مرگ / چه توقع کنم از لعل شکر خای کسی (صائب: لغت نامه: شادی مرگ).

شادی مرگ را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی شادی مرگ   • مفهوم شادی مرگ   • تعریف شادی مرگ   • معرفی شادی مرگ   • شادی مرگ چیست   • شادی مرگ یعنی چی   • شادی مرگ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی شادی مرگ

کلمه : شادی مرگ
اشتباه تایپی : ahnd lv'
عکس شادی مرگ : در گوگل

آیا معنی شادی مرگ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )