برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1623 100 1
شبکه مترجمین ایران

سینوس

/sinus/

معنی سینوس در لغت نامه دهخدا

سینوس. (فرانسوی ، اِ) جیب. یکی از نسبتهای مثلثاتی و یکی از خطوط مثلثاتی. سینوس زاویه ٔ a یا قوس a را بعلامت a sin نمایش میدهند. بنابر تعریف در یک مثلث قائم الزاویه سینوس هر زاویه ٔ حاده عبارت است از نسبت ضلع مقابل آن زاویه به وتر. (از دائرة المعارف فارسی ). بطور کلی در هر مثلث قائم الزاویه نسبت ضلع روبروی زاویه را به وتر مثلث سینوس آن زاویه میگویند. (از فرهنگ فارسی معین ). رجوع به جیب در دائرة المعارف فارسی و لغت نامه شود.

معنی سینوس به فارسی

سینوس
حفره، حفره توخالی، محوطه توخالی، مانندبینی
( اسم ) به طور کلی در هر مثلث قائم الزاویه نسبت ضلع روبروی زاویه را به وتر مثلث سینوس گویند .
[sine] [ریاضی] اگر زاویه ای در نظر بگیریم که رأس آن در مبدأ یک دستگاه مختصات قائم در صفحه و ضلع اول آن منطبق بر قسمت مثبت محور X باشد، سینوس آن زاویه عبارت است از عرض هر نقطه واقع بر ضلع دوم زاویه به جز رأس، تقسیم بر فاصلۀ بین رأس و آن نقطه
[زیست شناسی] ← کاوک
[arcsine] [ریاضی] آرک سینوس یک عدد مفروض زاویه ای است که سینوس آن برابر آن عدد مفروض است

معنی سینوس در فرهنگ معین

سینوس
[ فر. ] (اِ.) ۱ - به طور کلی در هر مثلث قائم الزاویه نسبت ضلع روبروی زاویه را به وتر مثلث سینوس گویند. ۲ - حفرة استخوان های پیشانی و فک اعلی .

معنی سینوس در فرهنگ فارسی عمید

سینوس
۱. (زیست شناسی) هریک از دو حفره که در استخوان پیشانی قرار دارند.
۲. (ریاضی) یکی از نسبت های مثلثاتی که با علامت sin نشان داده می شود.
۳. (ریاضی) نسبت ضلع رو به روی زاویۀ حاده در مثلث قائم الزاویه به وتر، جیب.

سینوس در دانشنامه ویکی پدیا

سینوس
واژه سینوس در معانی زیر کاربرد دارد:
در مثلثات، سینوس یک زاویه به معنی نسبت ضلع مقابل زاویه به وتر در مثلث قائم الزاویه است.
سینوس در کالبدشناسی به معنی حفره ای در بخش جلوی سر انسان و دیگر جانوران است.
در بافت شناسی قلب و عروق سینوس به معنای محل اتصال و ورود سیاهرگ به دو دهلیز قلب است
سینوس یکی از نسبت های مثلثاتی است.
الف برای اعداد حقیقی.
ب متغیر k یک عدد صحیح است.
نام سینوس از واژه سانسکریت جیوا گرفته شده است. این واژه در عربی، به جیب تبدیل شد و پس از ترجمه متون عربی به لاتین، مترجمان که آن را به اشتباه، جَیب (به معنی خلیج) خوانده بودند، این واژه را به سینوس (به معنی خلیج) برگرداندند.
در مثلث قائم الزاویه نسبت ضلع مقابل هر زاویه حاده به وتر را سینوس آن زاویه می نامند.سینوس را در متن های عربی و فارسی قدیم «جَیب» می نامیدند. طبق تعریف بالا در مثلث قائم الزاوی روبرو داریم: sin ⁡ A = B C A C {\displaystyle \sin A={\frac {BC}{AC}}}   و sin ⁡ C = A B A C {\displaystyle \sin C={\frac {AB}{AC}}}
اگر در دایره مثلثاتی از زاویه صفر شروع کرده و یک دور کامل در جهت مثلثاتی (خلاف حرکت عقربه ساعت) بگردیم، تغییرات سینوس بدین صورت خواهد بود:
سینوس ها حفره هایی خالی هستند که درون استخوان های صورت قرار دارند. سطح داخلی سینوس ها با غشاهای مخاطی پوشیده شده اند و سینوس های پارانازال هریک توسط مجرایی به بینی راه ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

سینوس را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهرام س
رُخَک

در ریاضیات، نسبت ضلع روبرو به وتر یک زاویه سینوس گفته می شود. اگر وتر را یک زه بیانگاریم، ضلع روبرو می تواند رخ آن زه با یک زاویه مشخص باشد. به گونه ای که اگر زاویه نگاه به زه 30 درجه باشد، طول رخ زه یک دوم طول زه می شود و اگر زاویه نگاه به زه 90 درجه باشد طول رخ زه برابر طول زه می شود که در هر دو مورد، نسبت طول رخ زه به طول زه با سینوس زاویه نگاه به زه برابر است. از این رو واژه رُخَک پیشنهاد می شود.
نظری
سینوس از موج دریا در یونانی گرفته شده موج سینوسی در الکترونیک شبیه موج.دریاست پس سینوس میش موجک
Moji
الکترونیک :بالا پایین

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• سینوس و کسینوس   • سینوس کیست مویی   • سینوس ریاضی   • سینوس مقعدی   • درمان سینوس   • عمل سینوس   • بیماری سینوس   • سینوس مثلثات   • معنی سینوس   • مفهوم سینوس   • تعریف سینوس   • معرفی سینوس   • سینوس چیست   • سینوس یعنی چی   • سینوس یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سینوس

کلمه : سینوس
اشتباه تایپی : sdk,s
آوا : sinus
نقش : اسم
عکس سینوس : در گوگل

آیا معنی سینوس مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )