برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1523 100 1
شبکه مترجمین ایران

سیره متشرعه

سیره متشرعه در دانشنامه اسلامی

سیره متشرعه
سیره متشرعه، عادت عملی رایج میان پیروان دین ، مذهب یا فرقه خاص می باشد.
سیره متشرعه، به معنای استمرار روش و شیوه مستمر عملی میان پیروان دین، مذهب و یا گروهی خاص بر انجام عملی و یا ترک آن است، مانند: اتفاق متشرعه بر حجیت خبر ثقه و جواز مسح پا با بخشی از کف دست در وضو .بنابراین، در صورتی که همه مسلمانان و یا پیروان مذهب خاصی از مسلمانان، مثل امامیه ، بنای عملی بر انجام و یا ترک کاری داشته باشند، به آن، سیره مسلمین و یا سیره متشرعه، اطلاق می شود.
نکته
در سیره متشرعه، تشرع افراد، یا حیثیت تعلیلی برای سیره است، مثل سیره مسلمین بر جهر (آشکار خواندن) در قرائت نماز ظهر در روز جمعه؛ به چنین روشی سیره متشرعه به معنای اخص می گویند. و یا تشرع، حیثیت تعلیلی نیست، بلکه در این عمل، تشرع افراد و مقتضای طبع آنها حیثیت عاقل بودنشان به طور یکسان دخالت دارد؛ مثل سیره متشرعه در عمل به خبر ثقه که یقین حاصل نشده این عمل از باب عاقل بودن آنها است یا به خاطر تشرع آنها؛ به چنین سیره ای، سیره متشرعه به معنای عام می گویند.
سیره متشرعه
سیره متشرعه به معنای روش عملی مسلمان و یا شیعیان در امور دینی. این قسم از سیره که نوعی اجماع عملی بین مسلمانان است، از اجماع قولی اعتبار بیشتری دارد. از بین انواع سیره متشرعه، آن سیره ای معتبر است که بدانیم در زمان معصوم نیز بوده است و از جانب وی هیچ منعی از آن رفتار ثبت نشده باشد.
سیره به معنای روش، طریقه، هیئت، حالت، عرف و عادت است. سیره متشرعه نیز عبارت است از روش عملی گروهی از مردم که این روش عملی برگرفته و ناشی از مسلمان و یا شیعه دوازده امامی آنان است.
گفته شده این نوع سیره در حقیقت نوعی اجماع، بلکه معتبرترین نوع آن است؛ زیرا اجماع عملیِ همه مسلمانان، چه علمای و چه غیر علما را شامل می شود، درحالی که اجماع قولی تنها اجماع علما می باشد.
حجیت سیره متشرعه، صحّت استناد به سیره متدیّنان در استنباط حکم شرعی است.
حجیت سیره متشرعه، به معنای صحت ا ...

سیره متشرعه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سیره متشرعه   • مفهوم سیره متشرعه   • تعریف سیره متشرعه   • معرفی سیره متشرعه   • سیره متشرعه چیست   • سیره متشرعه یعنی چی   • سیره متشرعه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سیره متشرعه

کلمه : سیره متشرعه
اشتباه تایپی : sdvi ljavui
عکس سیره متشرعه : در گوگل

آیا معنی سیره متشرعه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )