سیده نساء العالمین

دانشنامه اسلامی

[ویکی فقه] سیدة نساء العالمین. حضرت زهرا (علیهاالسّلام) در نزد مسلمانان برترین و والامقام ترین بانوی جهان در تمام قرون و اعصار است. این عقیده بر گرفته از مضامین احادیث نبوی است. این دسته از احادیث، اگر چه از لحاظ لفظی دارای تفاوت هستند، اما مضمونی واحد دارند.
ارزش انسان ها مسلما یکسان نیست، بعضی افراد از مقرب ترین فرشتگان الهی برترند، و بعضی از درنده ترین حیوانات پایین تر، و آنچه به این انسان ارزش می دهد بر اساس معرفی قرآن و اسلام همان علم و ایمان و تقوا و ملکات فاضله انسانی است. با توجه به این معیارها بانوی اسلام فاطمه زهرا (علیهاالسّلام) برترین زنان جهان در لسان پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) معرفی شده است.در روایات فراوانی که در منابع معروف اهل سنت آمده تصریح شده است که فاطمه زهرا (علیهاالسّلام) افضل زنان جهان بود، این سخنی است که پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلّم) آن را به تعبیرات مختلف بیان فرموده است:

[ویکی شیعه] سیدة نساء العالمین. سیدة نساء العالمین به معنای سرور زنان دو جهان از القاب حضرت فاطمه زهرا(س). این لقب توسط پیامبر اکرم(ص) به حضرت زهرا(س) اعطا شد، امام علی(ع) نیز فاطمه(س) را به این لقب خوانده است.
منابع اهل سنت از پیامبر(ص) نقل کرده اند که خطاب به فاطمه(س) فرمود: «ای فاطمه! آیا خشنود نمی شوی که سرور زنان جهان و سرور زنان این امت و سرور زن های مؤمن باشی؟» تعبیر «سیدة نساء العالمین» توسط امام علی(ع) نیز برای حضرت زهراء(س) در سخنانی که بر سر مزار وی به زبان آورده، به کار رفته است.

[ویکی فقه] حضرت زهرا (علیهاالسّلام) در نزد مسلمانان برترین و والامقام ترین بانوی جهان در تمام قرون و اعصار است. این عقیده بر گرفته از مضامین احادیث نبوی است. این دسته از احادیث، اگر چه از لحاظ لفظی دارای تفاوت هستند، اما مضمونی واحد دارند.
ارزش انسان ها مسلما یکسان نیست، بعضی افراد از مقرب ترین فرشتگان الهی برترند، و بعضی از درنده ترین حیوانات پایین تر، و آنچه به این انسان ارزش می دهد بر اساس معرفی قرآن و اسلام همان علم و ایمان و تقوا و ملکات فاضله انسانی است. با توجه به این معیارها بانوی اسلام فاطمه زهرا (علیهاالسّلام) برترین زنان جهان در لسان پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) معرفی شده است.در روایات فراوانی که در منابع معروف اهل سنت آمده تصریح شده است که فاطمه زهرا (علیهاالسّلام) افضل زنان جهان بود، این سخنی است که پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلّم) آن را به تعبیرات مختلف بیان فرموده است:
حدیث اول
از بررسی مجموع احادیث به خوبی روشن می شود که اگر در یک جا فاطمه (علیهاالسّلام) یکی از چهار زن بزرگ جهان معرفی شده، هیچ منافاتی با این معنا ندارد که او از میان آن چهار زن برترین آنهاست. شاهد این سخن علاوه بر آنچه از لابه لای احادیث گذشته استفاده می شد حدیث زیر است:در کتاب «ذخائر العقبی» از ابن عباس از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلّم) چنین نقل شده است: «اربع نسوة سیدات سادات عالمهن: مریم بنت عمران؛ و آسیة بنت مزاحم؛ و خدیجة بنت خویلد؛ و فاطمة بنت محمد، و افضلهن فاطمة؛ چهار زن بانوی بانوان جهان خود بودند: مریم دختر عمران، آسیه دختر مزاحم و خدیجه دختر خویلد، و فاطمه دختر محمد (صلی الله علیه و آله وسلّم) و از همه آنها برتر فاطمه (علیهاالسّلام) بود». تعبیر به «افضلهن» مسایل زیادی را در بر دارد، و بیانگر مقام علمی و تقوا و ایثار و فداکاری و سایر ملکات فاضله است.قرآن صریحا می گوید: «مریم با فرشتگان سخن می گفت و آنها نیز با او سخن می گفتند» و نیز می گوید: «برای مریم غذای بهشتی در کنار محرابش حاضر می شد». و نیز می گوید: «مریم صدیقه بود». و مقامات دیگری برای او، و زنان بزرگی مانند آسیه بیان می کند، پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلّم) نیز مقامات بزرگی برای خدیجه بیان فرموده. روایات فوق یعنی روایات افضلیت فاطمه (علیهاالسّلام) همه این افتخارات و افزون بر آن را برای بانوی اسلام فاطمه زهرا (علیهاالسّلام) اثبات می کند.

[ویکی شیعه] سیدة نساء العالمین به معنای سرور زنان دو جهان از القاب حضرت فاطمه(س) که توسط پیامبر اکرم(ص) به حضرت زهرا(س) اعطا شد، امام علی(ع) نیز فاطمه(س) را به این لقب خوانده است.
منابع اهل سنت از پیامبر(ص) نقل کرده اند که خطاب به فاطمه(س) فرمود: «ای فاطمه! آیا خشنود نمی شوی که سرور زنان جهان و سرور زنان این امت و سرور زن های مؤمن باشی؟» تعبیر «سیدة نساء العالمین» توسط امام علی(ع) نیز برای حضرت زهراء(س) در سخنانی که بر سر مزار وی به زبان آورده، به کار رفته است.
همچنین این لقب در برخی زیارت نامه ها مانند زیارت وارث، زیارت عاشورا، زیارت حضرت زهرا(س)، زیارت امام رضا(ع) و زیارت حضرت معصومه (س) به صورت لقب حضرت زهرا(س) ذکر شده است.

پیشنهاد کاربران

ضمن تشکر از بزرگواری که مطالب جامع وکاملی درخصوص حضرت فاطمه ( س ) جمع آوری نموده اند. . .
سلام برفاطمه ( س ) و خاندان پاکش باد،
طمعناًبرای مسلمانان شیعه واهل سنت هم این قضیه اثبات و به راحتی درک شده که حضرت فاطمه ( س ) سیدة النساء العالمین و افتخار جهان اسلام هستند. . .

بپرس