برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1549 100 1
شبکه مترجمین ایران

سپر بر آب افکندن

معنی سپر بر آب افکندن به فارسی

سپر بر آب افکندن
کنایه از زبون شدن و فروتنی کردن و تنزل و ترک ننگ و ناموس و عار نمودن ترک ننگ و عار گفتن

سپر بر آب افکندن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سپر بر آب افکندن   • مفهوم سپر بر آب افکندن   • تعریف سپر بر آب افکندن   • معرفی سپر بر آب افکندن   • سپر بر آب افکندن چیست   • سپر بر آب افکندن یعنی چی   • سپر بر آب افکندن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سپر بر آب افکندن

کلمه : سپر بر آب افکندن
اشتباه تایپی : s~v fv Hf ht;knk
عکس سپر بر آب افکندن : در گوگل

آیا معنی سپر بر آب افکندن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )