برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1667 100 1
شبکه مترجمین ایران

سول کریپکی

سول کریپکی در دانشنامه ویکی پدیا

سول کریپکی
سول آرون کریپکی (به انگلیسی: Saul Aaron Kripke)، فیلسوف و منطق دانِ آمریکایی و متولدِ ۱۳ نوامبرِ ۱۹۴۰ می باشد. از سالِ ۱۹۶۰ که نخستین مقاله های اش را منتشر کرد تا به امروز، تأثیرِ بسیار ژرفی در منطقِ ریاضی، فلسفهٔ زبان، فلسفه ریاضی، متافیزیک، معرفت شناسی و نظریهٔ مجموعه ها داشته است. بخشِ عمده ای از اثرهایِ او، یا هیچ گاه منتشر نشده اند، یا به صورتِ نوارهایِ سخنرانی و نسخه هایِ دست نویس، به صورتِ خصوصی و محدود منتشر شده اند. کریپکی در سالِ ۲۰۰۱، برندهٔ جایزهٔ شوک پرایز در فلسفه و منطق شد و در نظرسنجی ای که به تازگی بینِ فیلسوفان انجام شده است، به عنوانِ یکی از ۱۰ فیلسوفِ برتر دو سدهٔ گذشته انتخاب شده است. کریپکی زمانی که هنوز نوجوان بود، کمک هایِ تأثیرگذار و در عینِ حال ابتکاری ای در منطق و به خصوص منطقِ موجهات، داشت. در حالی که برایِ یک فیلسوفِ حرفه ای، بسیار غیرعادی به نظر می رسد، تنها مدرکِ او، مدرکِ کارشناسیِ ریاضی از دانشگاهِ هاروارد است. کارهایِ تأثیر عمیقی بر فلسفهٔ تحلیلی داشته است و یکی از مهم ترینِ آن ها، ارائهٔ معناشناسی ای برایِ منطقِ موجهات است که این معناشناسی، شاملِ معرفیِ جهان هایِ ممکن، در چارچوبِ سیستمی است که اکنون با نامِ معناشناسی کریپکی شناخته می شود. یکی دیگر از سهم هایِ مهمِ او، استدلالی بود که نشان می داد، ضرورت، یک مفهومِ 'متافیزیکی' است و بنابراین باید آن را، از مفهومِ 'معرفت شناختیِ' پیشینی جدا کرد و بنابراین، می توان حقیقت هایِ 'ضروری پسینی' داشت، مثلاً گزارهٔ "آب، همان H۲O است. او همچنین، در کتاب ویتگنشتاین و قواعد و زبان خصوصی، تفسیرِ معروفی از نوشته هایِ ویتگنشتاین ارائه می دهد که به کریپکنشتاین معروف است. معروف ترین اثرِ او نام گذاری و ضرورت نام دارد.دیوید هیوم • گوتلوب فرگه • هسکل کاری • Lewis • برتراند راسل • آلفرد تارسکی • لودویگ ویتگنشتاین • مایکل دامت • ویلارد کواین • آلن تورینگ
دانشگاه پرینستون
برخی از جوایزی که سول کریپکی دریافت کرده عبارت است از:
عکس سول کریپکی


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نقل قول های سول کریپکی

سول آرون کریپکی (به انگلیسی: Saul Aaron Kripke) (زادهٔ ۱۳ نوامبر ۱۹۴۰) فیلسوف و منطق دانِ آمریکایی است.
• «جهانهای ممکن» عبارت اند از تمامی انحایی که جهان می توانست به آن نحو بوده باشد یا وضعیت ها یا سرگذشت هایی که کل جهان می توانست داشته باشد.» ، ۱۹۸۰ -> نام گذاری و ضرورت
• «یک جهان ممکن یک سرزمین دورافتاده نیست که ما آن را کشف کنیم یا از طریق یک تلسکوپ به نظاره آن بنشینیم. به تعبیر کلی، یک جهان ممکن دیگر بسیار دوردست است و حتی اگر با سرعتی بیش از سرعت نور حرکت کنیم، به آن دست نخواهیم یافت … جهان های ممکن فرض می شوند، نه آنکه با تلسکوپ های قوی کشف شوند.» ، ۱۹۸۰ -> نام گذاری و ضرورت
• «کریپکی، برای روشن کردن برداشت خود از مفهوم جهان ممکن به مثالی متوسل می شود. فرض کنیم دو تاس شش وجهی را همزمان می اندازیم. تاس (الف) عدد ۶ و تاس (ب) عدد ۵ را نشان می دهد. می دانیم مجموع حالات ممکن حاصل از انداختن این دو تاس، ۳۶ حالت است که حالت واقع شده (یعنی حالتی که تاس (الف) عدد ۶ و تاس (ب) عدد ۵ را نشان می دهد) تنها یکی از این ۳۶ حالت ممکن است. حال اگر هر چیز دیگری را، غیر از این دو تاس و وضعیت آنها نادیده بگیریم و از اینکه ممکن بود یکی از این دو تاس یا هر دوی آنها موجود نباشند، صرف نظر کنیم، مثال مورد بحث الگویی برای جهانهای ممکن خواهد بود. ۳۶ حالت ممکن مزبور ۳۶ جهان ممکن اند که تنها یکی از آنها (که متناظر با حالتی است که تاسها فی الواقع مستقر شده اند) به فعلیت رسیده است. در این مثال، جهان بالفعل وضعیتی است که تاسها فی الواقع پس از پرتاب قرار گرفته اند. این ۳۶ وضعیت ممکن، که شامل وضعیت فعلیت یافته هم می شوند، همگی هویتهایی انتزاعی (abstract)اند نه آنکه هویتهای محقَّق فیزیکی و مرکب باشند. در مورد حالت فعلیت یافته نیز، حاصل جمع (sum) دو تاس، که یک هویت مشخص فیزیکی و محقَّق (concrete) است، جهان ممکن بالفعل را تشکیل نمی دهد، بلکه جهان ممکن، آن وضعیت (مجردی) است که فعلیت یافته است .» -> الوین پلانتینگا و دیوید لوئیس

سول کریپکی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سول کریپکی   • مفهوم سول کریپکی   • تعریف سول کریپکی   • معرفی سول کریپکی   • سول کریپکی چیست   • سول کریپکی یعنی چی   • سول کریپکی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سول کریپکی

کلمه : سول کریپکی
اشتباه تایپی : s,g ;vd~;d
عکس سول کریپکی : در گوگل

آیا معنی سول کریپکی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )