برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1420 100 1

سوشیانت منجی ایرانویج (کتاب)

سوشیانت منجی ایرانویج (کتاب) در دانشنامه اسلامی

سوشیانت منجی ایرانویج (کتاب)
«سوشیانت منجی ایرانویج» اثر سید حسن آصف آگاه، در بردارنده توضیحاتی درباره سوشیانت یا سوشیانس، منجی زرتشتیان بوده و به تشریح موعود از دیدگاه زرتشتیان پرداخته است.
کتاب به زبان فارسی و در سال ۱۳۸۶ ش نوشته شده است. کریستن بونو درباره این کتاب معتقد است، هر چند مؤلف آن مثل هر محقق دیگری نمی تواند، سیمای اولیه منجی در آئین زرتشتی را به ما بنمایاند؛ اما با استادی و چیره دستی، تمامیت حماسه آخرالزمان و سوشیانت منجی ایرانی را در ادبیات دینی زرتشتی به نمایش گذارده است.
ساختار کتاب
کتاب با دو مقدمه از استاد کریستین بونو و مؤلف در توضیح جایگاه کتاب و تبیین فصول آن آغاز شده و مطالب در پنج فصل (با عنوان فرگرد) ابتدا به بیان عقاید زرتشتیان در خصوص مسئله موعود و آخرالزمان در ادبیات پیشگویانه زرتشتی، با استناد به متون پهلوی، آن چنان که بوده و هست، پرداخته و به ویژه در بخش سوم، اصل متون ارائه شده است. در ادامه به بیان اختلافات و تضادهای موجود و چگونگی جعل و دست کاری در متون زرتشتی به خصوص در سده های دوم تا چهارم هجری توجه شده است. مؤلف معتقد است، برخلاف تصور برخی که قائلند: منجی از آیین زرتشتی وارد دین یهودیت شده، سپس به مسیحیت و سرانجام به اسلام انتقال یافته، مسیر در جهت عکس طی شده است؛ یعنی اعتقاد آئین زرتشتی به منجی موعود در آخرالزمان، تحت تاثیر بینش ابراهیمی، به ویژه اسلام شکل گرفته است. مؤلف هر فصل از کتاب را به «فرگرد»، که هر فصل از کتاب «وندیداد»، یکی از پنج بخش اوستای موجود می باشد، نامگذاری کرده است. نویسنده جهت استفاده بهتر خوانندگان غیر متخصص، برای کلیه اعلام و واژگان نامانوس و مبهم، در بخش پی نوشت های هر فرگرد یا بخش، یادداشت هایی افزوده که خواننده را از سرگردانی و پریشانی در منابع مختلف و بعضا نایاب و کمیاب می رهاند.
گزارش محتوا
در فرگرد اول، که خلاصه ای است از داده های پراکنده متون زرتشتی درباره اعتقاد به دوره دوازده هزارساله تاریخ بشریت، موعود زرتشتی (سوشیانت) با توجه به آنچه در اوستا و دیگر منابع پهلوی آمده، معرفی می شود. در این مبحث، به کلیه مواردی که در اوستا از سوشیانت (سوشیانس) یاد می شود، همچون «گاثاها»، «یسنا» و «یشت ها» اشاره شده، آنگاه با توجه به روایات و کتب پهلوی، موضوع ش ...

ارتباط محتوایی با سوشیانت منجی ایرانویج (کتاب)

سوشیانت منجی ایرانویج (کتاب) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سوشیانت منجی ایرانویج (کتاب)   • مفهوم سوشیانت منجی ایرانویج (کتاب)   • تعریف سوشیانت منجی ایرانویج (کتاب)   • معرفی سوشیانت منجی ایرانویج (کتاب)   • سوشیانت منجی ایرانویج (کتاب) چیست   • سوشیانت منجی ایرانویج (کتاب) یعنی چی   • سوشیانت منجی ایرانویج (کتاب) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سوشیانت منجی ایرانویج کتاب
کلمه : سوشیانت منجی ایرانویج (کتاب)
اشتباه تایپی : s,adhkj lk[d hdvhk,d[ (;jhf)
عکس سوشیانت منجی ایرانویج (کتاب) : در گوگل

آیا معنی سوشیانت منجی ایرانویج (کتاب) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )
شبکه مترجمین ایران