برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1663 100 1
شبکه مترجمین ایران

سودا پیمودن

معنی سودا پیمودن در لغت نامه دهخدا

سودا پیمودن. [ س َ / سُو پ َ / پ ِ دَ ] (مص مرکب ) خیال فاسد کردن. اندیشه ٔ بیهوده نمودن. (فرهنگ فارسی معین ) :
برو سودای بیهوده مپیمای
منه بیرون ز حد خویشتن پای.
عطار.

معنی سودا پیمودن به فارسی

سودا پیمودن
( مصدر ) خیال فاسد کردن اندیشه بیهوده نمودن .

معنی سودا پیمودن در فرهنگ معین

سودا پیمودن
( ~ . پَ دَ) [ ع - فا. ] (مص ل .) خیال فاسد کردن .

سودا پیمودن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سودا پیمودن   • مفهوم سودا پیمودن   • تعریف سودا پیمودن   • معرفی سودا پیمودن   • سودا پیمودن چیست   • سودا پیمودن یعنی چی   • سودا پیمودن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سودا پیمودن

کلمه : سودا پیمودن
اشتباه تایپی : s,nh ~dl,nk
عکس سودا پیمودن : در گوگل

آیا معنی سودا پیمودن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )