برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سوادهیستانا

سوادهیستانا را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی سیریزی
سوادهیستانا Svadhisthana - بمعنیِ محل سکنی.
این دومین چاکرا و واقع در ناحیۀ اندام های جنسیِ داخلی است. آن، محل سکنی برای ذخیره گاه عظیم انرژی پرانیک است. پس از آنکه شور جنسی فعال شد، انرژی عظیمی از این ناحیه در جهت بالا به جریان افتاده و کل سیستم اعصاب را در شکلی معنوی، فروزان میسازد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سوادهیستانا   • مفهوم سوادهیستانا   • تعریف سوادهیستانا   • معرفی سوادهیستانا   • سوادهیستانا چیست   • سوادهیستانا یعنی چی   • سوادهیستانا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سوادهیستانا
کلمه : سوادهیستانا
اشتباه تایپی : s,hnidsjhkh
عکس سوادهیستانا : در گوگل

آیا معنی سوادهیستانا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )