برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1507 100 1
حقوق و دستمزد

سهام قرضه قابل تبدیل

سهام قرضه قابل تبدیل در دانشنامه آزاد پارسی

سهام قرضۀ قابل تبدیل (convertible loan stock)
اوراق سهام یا قرضه (با پرداخت بهرۀ ثابت) با امکان تبدیل آن ها به سهام اسمی۱ در تاریخ معیّن.Stated shares

سهام قرضه قابل تبدیل را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سهام قرضه قابل تبدیل   • مفهوم سهام قرضه قابل تبدیل   • تعریف سهام قرضه قابل تبدیل   • معرفی سهام قرضه قابل تبدیل   • سهام قرضه قابل تبدیل چیست   • سهام قرضه قابل تبدیل یعنی چی   • سهام قرضه قابل تبدیل یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سهام قرضه قابل تبدیل

کلمه : سهام قرضه قابل تبدیل
اشتباه تایپی : sihl rvqi rhfg jfndg
عکس سهام قرضه قابل تبدیل : در گوگل

آیا معنی سهام قرضه قابل تبدیل مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )