برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1616 100 1
شبکه مترجمین ایران

سنگ پهن روی گور

معنی سنگ پهن روی گور به انگلیسی

ledger (اسم)
تخته ، دفتر کل ، سنگ پهن روی گور

معنی کلمه سنگ پهن روی گور به عربی

سنگ پهن روی گور
سجل الحسابات

سنگ پهن روی گور را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سنگ پهن روی گور   • مفهوم سنگ پهن روی گور   • تعریف سنگ پهن روی گور   • معرفی سنگ پهن روی گور   • سنگ پهن روی گور چیست   • سنگ پهن روی گور یعنی چی   • سنگ پهن روی گور یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سنگ پهن روی گور

کلمه : سنگ پهن روی گور
اشتباه تایپی : sk' ~ik v,d ',v
عکس سنگ پهن روی گور : در گوگل

آیا معنی سنگ پهن روی گور مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )