برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1594 100 1
شبکه مترجمین ایران

سنگ زیرین (سنگ بنا) را نهاد

معنی کلمه سنگ زیرین (سنگ بنا) را نهاد به عربی

سنگ زیرین (سنگ بنا) را نهاد
وضع حجر الأساس

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سنگ زیرین (سنگ بنا) را نهاد   • مفهوم سنگ زیرین (سنگ بنا) را نهاد   • تعریف سنگ زیرین (سنگ بنا) را نهاد   • معرفی سنگ زیرین (سنگ بنا) را نهاد   • سنگ زیرین (سنگ بنا) را نهاد چیست   • سنگ زیرین (سنگ بنا) را نهاد یعنی چی   • سنگ زیرین (سنگ بنا) را نهاد یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سنگ زیرین سنگ بنا را نهاد

کلمه : سنگ زیرین (سنگ بنا) را نهاد
اشتباه تایپی : sk' cdvdk (sk' fkh) vh kihn
عکس سنگ زیرین (سنگ بنا) را نهاد : در گوگل

آیا معنی سنگ زیرین (سنگ بنا) را نهاد مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )