برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1634 100 1
شبکه مترجمین ایران

سنگ زر

معنی سنگ زر در لغت نامه دهخدا

سنگ زر. [ س َ گ ِ زَ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) محک. (غیاث ) (آنندراج ). سنگی که ریزه های زر بر آن باشد یا با زر نقش شده باشد :
قلم بگیر که سنگ زر است نوک قلم
بدو پدید شودمان که تو کهن گرهی.
ناصرخسرو.
از بس که خازن تو بزوار زر دهد
باشد چو سنگ زر کف دستش بزرنگار.
سوزنی.
|| مثقال و آن یک دوم و سه سبع درم بوده است. (یادداشت بخط مؤلف ).

معنی سنگ زر به فارسی

سنگ زر
محک . سنگی که ریزه های زر بر آن باشد یا با زر نقش شده باشد .

معنی سنگ زر در فرهنگ معین

سنگ زر
(سَ گِ زَ) (اِمر.) نک محک .

سنگ زر را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سنگ زر   • مفهوم سنگ زر   • تعریف سنگ زر   • معرفی سنگ زر   • سنگ زر چیست   • سنگ زر یعنی چی   • سنگ زر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سنگ زر

کلمه : سنگ زر
اشتباه تایپی : sk' cv
عکس سنگ زر : در گوگل

آیا معنی سنگ زر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )