برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1620 100 1
شبکه مترجمین ایران

سنگ ریزی کردن

معنی سنگ ریزی کردن به انگلیسی

metal (فعل)
سنگ ریزی کردن ، فلزی کردن ، با فلز پوشاندن
riprap (فعل)
سنگ ریزی کردن

معنی کلمه سنگ ریزی کردن به عربی

سنگ ریزی کردن
معدن

سنگ ریزی کردن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سنگ ریزی کردن   • مفهوم سنگ ریزی کردن   • تعریف سنگ ریزی کردن   • معرفی سنگ ریزی کردن   • سنگ ریزی کردن چیست   • سنگ ریزی کردن یعنی چی   • سنگ ریزی کردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سنگ ریزی کردن

کلمه : سنگ ریزی کردن
اشتباه تایپی : sk' vdcd ;vnk
عکس سنگ ریزی کردن : در گوگل

آیا معنی سنگ ریزی کردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )