برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1620 100 1
شبکه مترجمین ایران

سنگ رویی اسیاب

معنی کلمه سنگ رویی اسیاب به عربی

سنگ رویی اسیاب
مطحنة

سنگ رویی اسیاب را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• سنگ اسیاب در دفینه   • معنی سنگ آسیاب   • نام سنگ آسیاب   • علامت سنگ آسیاب در دفینه   • الماس سنگ آسیاب   • سنگ اسیاب قدیمی   • قیمت سنگ آسیاب قدیمی   • سنگ آسیاب در جدول   • معنی سنگ رویی اسیاب   • مفهوم سنگ رویی اسیاب   • تعریف سنگ رویی اسیاب   • معرفی سنگ رویی اسیاب   • سنگ رویی اسیاب چیست   • سنگ رویی اسیاب یعنی چی   • سنگ رویی اسیاب یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سنگ رویی اسیاب

کلمه : سنگ رویی اسیاب
اشتباه تایپی : sk' v,dd hsdhf
عکس سنگ رویی اسیاب : در گوگل

آیا معنی سنگ رویی اسیاب مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )