برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1630 100 1
شبکه مترجمین ایران

سنگ بسته

معنی سنگ بسته به فارسی

سنگ بسته
( صفت ) ۱ - محوطه ای که با دیوار سنگی احاطه کرده باشند سنگچین . ۲ - استوار محکم : دژ سنگ بسته .

معنی سنگ بسته در فرهنگ معین

سنگ بسته
( ~ . بَ تِ) (ص مف .) = سنگ - بست : ۱ - محوطه ای که با دیوار سنگی احاطه کرده باشند، سنگچین . ۲ - استوار، محکم .

سنگ بسته را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• امیدوار بود آدمى به خیر کسان مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان   • ضرب المثل در مورد ناامیدی   • شعر ما را به خیر تو امیدی نیست شر مرسان   • ضرب المثل امیدواری   • در عهد تو ای نگار دلبند   • معنی باب چهارم گلستان سعدی   • در فواید خاموشی   • معنی اسم مرسان   • معنی سنگ بسته   • مفهوم سنگ بسته   • تعریف سنگ بسته   • معرفی سنگ بسته   • سنگ بسته چیست   • سنگ بسته یعنی چی   • سنگ بسته یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سنگ بسته

کلمه : سنگ بسته
اشتباه تایپی : sk' fsji
عکس سنگ بسته : در گوگل

آیا معنی سنگ بسته مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )