برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1622 100 1
شبکه مترجمین ایران

سنگ باباقوری

معنی کلمه سنگ باباقوری به عربی

سنگ باباقوری
جزع

سنگ باباقوری را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی دوستی نوگورانی
سلیمانی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• سنگ باباقوری اصل   • سنگ باباقوری سیاه   • قیمت سنگ باباقوری   • سنگ باباقوری در حل جدول   • باباقوری چیست   • سنگ سلیمانی اصل   • قیمت انگشتر باباقوری   • انگشتر باباقوری اصل   • معنی سنگ باباقوری   • مفهوم سنگ باباقوری   • تعریف سنگ باباقوری   • معرفی سنگ باباقوری   • سنگ باباقوری چیست   • سنگ باباقوری یعنی چی   • سنگ باباقوری یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سنگ باباقوری

کلمه : سنگ باباقوری
اشتباه تایپی : sk' fhfhr,vd
عکس سنگ باباقوری : در گوگل

آیا معنی سنگ باباقوری مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )