برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1628 100 1
شبکه مترجمین ایران

سنگ انداز


مترادف سنگ انداز: سنگ افکن، کلوخ انداز، محل پرتاب سنگ در دژها و قلعه ها، سنگ رس مسافت، مانع تراش، جشن آخر ماه شعبان

معنی سنگ انداز در لغت نامه دهخدا

سنگ انداز. [ س َ اَ ] (نف مرکب ) برق انداز و کلوخ انداز و آن جشن و سیرکشتی باشد که در آخر ماه شعبان کنند و آنرا سنگ اندازان هم میگویند. (برهان ). سیرغندان که شیرازیان کلوخ انداز گویند. (فرهنگ رشیدی ). جشنی و عشرتی که می خواران در اواخر شعبان کنند. (غیاث اللغات ) :
در سنگ انداز خسرو داد پناه
خورشید شراب زیبد و ساغر ماه
تا از پی عز شه و ذل بدخواه
سنگ اندازد زمانه بر دشمن شاه.
مختاری.
یکی ترانه درانداز حسب حال که هست
خدایگان را فردا نشاط سنگ انداز.
مختاری.
زآن سنگ اندازان چو بازرفتی بر تخت
دُر پاشید ابر و سیم پاشید درخت.
سیدحسن غزنوی.
در بزم ببخشید شه بنده نواز
یعنی که ز من چنین سزد سنگ انداز.
سیدحسن غزنوی (از صحاح الفرس ).
تا به سنگ انداز با سیمین بران سازند عیش
رطل سنگین خواه می با لعبت سیمین گسار.
سیف نیشابوری.
دوستان و دشمنانت در دو مجلس می کنند
هر دو سنگ انداز و سنگ اندازه و آن تابکی.
انوری (دیوان چ سعید نفیسی ص 458).
ای ز جاهت شب ستم در سنگ
خرمت باد روز سنگ انداز.
انوری.
ازپس یک ماه سنگ انداز در جام بلور
عده داران رزان را حجله ها برساختند.
خاقانی.
هم صبوح عید به کز بهر سنگ انداز عمر
روزه ٔ جاوید را روزی مقدر ساختند.
خاقانی.
ز سنگ انداز خشتت خرد شد خم های می چندان
که خشت آب خورد خاک سرتاسر سفالین شد.
امیرخسرو.
|| (اِ مرکب ) سوراخهایی باشد که زیر کنگرهای دیوار قلعه سازند تا چون دشمن نزدیک دیوار آید سنگ و خاک و آتش بر سرش ریزند. (برهان ). آنچه بر باره ٔ قلعه سازند و از آن سنگ و خاک بزیر اندازند. (فرهنگ رشیدی ). سوراخهای زیر کنگره که در قلعه ها سازند تا اگر دشمن نزدیک رسد از آن سوراخها سنگ و خاک و مانند آن بر سرش بریزند و آنرا سنگریز هم گویند. (آنندراج ). روزنی است که درون کنگره های قلعه سازند و به هندی رَند گویند. (غیاث اللغات ) :
ز سنگ انداز او سنگی که برجست
پس از سالی س ...

معنی سنگ انداز به فارسی

سنگ انداز
۱ - سنگ انداختن . ۲ - انداختن ( مطلقا) ۳ - ( صفت ) کسی که با فلاخن سنگ اندازد . ۴ - قلاب سنگ فلاخن . ۵ - سوراخهایی که در زیر کنگره های دیوار قلعه میساختند تا چون دشمن نزدیک آید سنگ و خاک و آتش و غیره بر سرش ریزند . ۶ - کسی که شب و روز شراب نوشد دایم الخمر . ۷ - جشنی که در آخر ماه شعبان بر پا میداشتند و بسیر و گشت می پرداختند .
برق انداز و کلوخ انداز و آن جشن و سیر کشتی باشد که در آخر ماه شعبان کنند و آنرا سنگ اندازان هم میگویند .
کوخ انداز کدن

سنگ انداز در دانشنامه ویکی پدیا

سنگ انداز
سنگ انداز، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان عنبرآباد در استان کرمان ایران است.
این روستا در دهستان امجز قرار دارد و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۹ نفر (۴خانوار) بوده است.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

معنی سنگ انداز به انگلیسی

catapult (اسم)
منجنیق ، سنگ انداز

معنی کلمه سنگ انداز به عربی

سنگ انداز
منجنيق
نظامي

سنگ انداز را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شاهين
رداس_رامي
حمیدرضا دادگر_فریمان
رامی،سنگ افکن، کلوخ انداز، محل پرتاب سنگ در دژها و قلعه ها، سنگ رس مسافت، مانع تراش، جشن آخر ماه شعبان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• سنگ انداز در جدول   • معنی بادها   • نام دیگر سنگ انداز   • معنی سنگ انداز   • سبکی در موسیقی در حل جدول   • اذکار و اوراد   • راهنمای حل جدول   • اثر ابراهیم گلستان در جدولانه   • مفهوم سنگ انداز   • تعریف سنگ انداز   • معرفی سنگ انداز   • سنگ انداز چیست   • سنگ انداز یعنی چی   • سنگ انداز یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سنگ انداز

کلمه : سنگ انداز
اشتباه تایپی : sk' hknhc
عکس سنگ انداز : در گوگل

آیا معنی سنگ انداز مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )