برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1626 100 1
شبکه مترجمین ایران

سنگ انداختن

معنی سنگ انداختن در لغت نامه دهخدا

سنگ انداختن. [ س َ اَ ت َ ] (مص مرکب ) افکندن سنگ. || بمجاز، موانع و عوائقی برای کسی ایجاد کردن. (یادداشت مؤلف ).

معنی سنگ انداختن به فارسی

سنگ انداختن
افکندن سنگ . یا بمجاز موانع و عوائقی برای کسی ایجاد کردن .

معنی سنگ انداختن در فرهنگ معین

سنگ انداختن
( ~ . اَ تَ) (مص ل .) کنایه از: اشکال تراشی ، مانع پیشرفت کار کسی شدن .

سنگ انداختن در جدول کلمات

سنگ انداختن
رامی, رمی
سنگ انداختن یا تیر انداختن
رمایت

سنگ انداختن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی دوستی نوگورانی
رجم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• سنگ انداختن در جدول   • جدولانه 2 22   • مرحله 22 جدولانه   • مرحله 23 جدولانه   • جدولانه 22   • جواب جدولانه 22   • جدولانه 23   • جواب بازی جدولانه 23   • معنی سنگ انداختن   • مفهوم سنگ انداختن   • تعریف سنگ انداختن   • معرفی سنگ انداختن   • سنگ انداختن چیست   • سنگ انداختن یعنی چی   • سنگ انداختن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سنگ انداختن

کلمه : سنگ انداختن
اشتباه تایپی : sk' hknhojk
عکس سنگ انداختن : در گوگل

آیا معنی سنگ انداختن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )