برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1670 100 1
شبکه مترجمین ایران

سنگ آب سنگی

معنی سنگ آب سنگی به فارسی

سنگ آب سنگی
[reef rock] [اقیانوس شناسی] سنگ چینه بندی نشده و توده ای و سختی شامل ماسۀ کربناتی و شِیل (shale) و بقایای آهکی اندامگان های بسترچسب که با کلسیم کربنات به هم چسبیده اند

سنگ آب سنگی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• عکس انواع سنگ   • اب سنگین   • سنگ های قیمتی   • شهاب سنگ   • معنی سنگ آب سنگی   • مفهوم سنگ آب سنگی   • تعریف سنگ آب سنگی   • معرفی سنگ آب سنگی   • سنگ آب سنگی چیست   • سنگ آب سنگی یعنی چی   • سنگ آب سنگی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سنگ آب سنگی

کلمه : سنگ آب سنگی
اشتباه تایپی : sk' Hf sk'd
عکس سنگ آب سنگی : در گوگل

آیا معنی سنگ آب سنگی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )