برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1622 100 1
شبکه مترجمین ایران

سنگ آباد شهر

سنگ آباد شهر در دانشنامه آزاد پارسی

سنگ آباد، شهر
رجوع شود به:گیوی

سنگ آباد شهر را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سنگ آباد شهر   • مفهوم سنگ آباد شهر   • تعریف سنگ آباد شهر   • معرفی سنگ آباد شهر   • سنگ آباد شهر چیست   • سنگ آباد شهر یعنی چی   • سنگ آباد شهر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سنگ آباد شهر

کلمه : سنگ آباد شهر
اشتباه تایپی : sk' Hfhn aiv
عکس سنگ آباد شهر : در گوگل

آیا معنی سنگ آباد شهر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )