برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1555 100 1
شبکه مترجمین ایران

سلطه گرى کرد

معنی کلمه سلطه گرى کرد به عربی

سلطه گرى کرد
استأسد

سلطه گرى کرد را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی نظام سلطه   • معنی لغوی نظام سلطه   • نظام سلطه در حل جدول   • نظام سلطه در جدول   • نام دیگر نظام سلطه   • معنی نظام سلطه در جدول   • معنی سلطه گرى کرد   • مفهوم سلطه گرى کرد   • تعریف سلطه گرى کرد   • معرفی سلطه گرى کرد   • سلطه گرى کرد چیست   • سلطه گرى کرد یعنی چی   • سلطه گرى کرد یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سلطه گرى کرد

کلمه : سلطه گرى کرد
اشتباه تایپی : sgxi 'vى ;vn
عکس سلطه گرى کرد : در گوگل

آیا معنی سلطه گرى کرد مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )