برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1428 100 1

سلطنت یا حکمرانی کردن

معنی سلطنت یا حکمرانی کردن به انگلیسی

reign (فعل)
حکمفرما بودن ، سلطنت یا حکمرانی کردن

معنی کلمه سلطنت یا حکمرانی کردن به عربی

سلطنت یا حکمرانی کردن
عهد

سلطنت یا حکمرانی کردن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• هخامنشیان کوروش   • پادشاهان هخامنشیان   • سلسله هخامنشیان   • بزرگترین نقشه ایران در طول تاریخ   • هخامنشیان کاشف قاره آمریکا   • مرزهای ایران در زمان هخامنشیان   • عکس هخامنشیان   • نام استاندار عهد هخامنش   • معنی سلطنت یا حکمرانی کردن   • مفهوم سلطنت یا حکمرانی کردن   • تعریف سلطنت یا حکمرانی کردن   • معرفی سلطنت یا حکمرانی کردن   • سلطنت یا حکمرانی کردن چیست   • سلطنت یا حکمرانی کردن یعنی چی   • سلطنت یا حکمرانی کردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سلطنت یا حکمرانی کردن
کلمه : سلطنت یا حکمرانی کردن
اشتباه تایپی : sgxkj dh p;lvhkd ;vnk
عکس سلطنت یا حکمرانی کردن : در گوگل

آیا معنی سلطنت یا حکمرانی کردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )
شبکه مترجمین ایران