برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1425 100 1

سلطان محمد

معنی سلطان محمد در لغت نامه دهخدا

سلطان محمد. [ س ُ م ُ ح َم ْ م َ ] (اِخ ) مولانا... از شارخت است ، و در شهر هرات نشو و نما یافت ، و خوش صحبت وخوش محاوره جوانیست ، صحبتش موجب بسط و تکلمش باعث نشاط است. خط را نیز خوب مینویسد. این مطلع از اوست :
به دندان عقده ٔ زلف ترا خواهم که بگشایم
ازین سودا شدم دیوانه و زنجیر میخایم.
(مجالس النفایس ص 99).

سلطان محمد. [ س ُ م ُ ح َم ْ م َ ] (اِخ ) نقاش و مذهب ایرانی در قرن ده هجری. وی معاصر با اواخر دوره ٔ سلطان حسین بایقرا و عهد شاه اسماعیل اول و شاه طهماسب اول و استاد نقاشی پادشاه اخیر بود وی مردی متکبر و دارای تخیلی عجیب بود. گویند برای امیر علیشیر ساعتی بزرگ بساخت که در هر ساعت هیکلی از بالای آن بیرون می آمدو با چوبی که در دست داشت بتعداد ساعات گذشته ضرباتی بنقاره ٔ بالای ساعت مینواخت. (فرهنگ فارسی معین ).

سلطان محمد. [ س ُ م ُ ح َم ْ م َ ] (اِخ ) نام شش تن از پادشاهان آل عثمان است. (فرهنگ فارسی معین ).

سلطان محمد. [ س ُ م ُ ح َم ْ م َ ] (اِخ ) رجوع به محمد پادشاه دکنی شود.

سلطان محمد. [ س ُ م ُ ح َم ْ م َ ] (اِخ ) ابن ملکشاه سلجوقی. رجوع به محمدبن ملکشاه و سلجوقیان شود.

معنی سلطان محمد به فارسی

سلطان محمد
نقاش و مذاهب ایرانی ( قر.۱٠ ه.) وی معاصر با اواخر دوره سلطان حسین بایقرا و عهد شاه اسماعیل اول و شاه طهماسب اول و استاد نقاشی پادشاه اخیر بود. وی مردی مبتکر و دارای تخیلی عجیب بود . گویند برای امیر علیشیر ساعتی بزرگ بساخت که در سر هر ساعت هیکلی از بالای آن بیرون می آمد و با چوبی که در دست داشت بتعداد ساعات گذشته ضرباتی بنقاره بالای ساعت مینواخت .
ابن ملکشاه سلجوقی
شاعر و خوشنویس ( قر.۱٠ ه.) وی پسر و شاگرد سلطان علی مشهدی است و نسخه زیبای نظامی مورخ ۹۳۱ ه.ق. ( ۱۵۲۴ م .) که در موزه مترو پولتین نیویورک است از آثار اوست .
شاعر و خوشنویس قرن ده هجری وی پسر و شاکرد سلطان علی مشهدی است .

سلطان محمد را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• سلطان محمد چهارم   • مرگ سلطان محمد فاتح   • سلطان محمد سوم   • فولدان سلطان   • سلطان مراد عثمانی   • سلطان احمد اول   • محمد دوم   • سلطان محمد اول عثمانی   • معنی سلطان محمد   • مفهوم سلطان محمد   • تعریف سلطان محمد   • معرفی سلطان محمد   • سلطان محمد چیست   • سلطان محمد یعنی چی   • سلطان محمد یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سلطان محمد
کلمه : سلطان محمد
اشتباه تایپی : sgxhk lpln
عکس سلطان محمد : در گوگل

آیا معنی سلطان محمد مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )