برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1472 100 1

سلس


مترادف سلس: روان، شیوا، نرم، رام، مطیع، منقاد

متضاد سلس: خشن، درشت

معنی سلس در لغت نامه دهخدا

سلس. [ س َ ل ِ ] (ع ص ) نرم و آسان. (منتهی الارب ) (آنندراج ) || رام. (منتهی الارب ) (آنندراج ). مردم منقاد. (دهار).
- سلس البول ؛ نوعی از بیماری مثانه که ضبط کمیز نتواند در وی. (منتهی الارب ) (آنندراج ). مرضی که بول بی اراده خارج شود. (از غیاث ). علتی است که بول بی خواست خداوند علت میرود. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ) :
حدیث وقف بجایی رسید در شیراز
که نیست جز سلس البول و اندر او ادرار.
سعدی.
- سلس القول ؛ روان گفتار. درست گفتار.
- || پرگو. پرگفتار.
- سلس القیاد ؛ فرمانبردار. بی اراده. نرم عنان : و اذا طبخ [ یبروج ] مع الباج مقدارست الساعات لینه و حیره سلس القیاد لای شکل اُحب آن متشکل به. (ابن بیطار). و در نیابت وی سلس القیاد نبود. (تاریخ بیهق ص 85). و شیر در نشیب و فراز از خوف جان سهل العنان و سلس القیاد او را منقاد می بود. (سندبادنامه ص 219).

سلس. [ س َ ] (ع اِ) رشته شبه کشیده که داهان پوشند. || گوشواره. (منتهی الارب ) (آنندراج ).

سلس. [ س َ ل َ ] (ع مص ) نرم خوی شدن. (المصادر زوزنی ) (تاج المصادر بیهقی ). نرمی و آسانی. (منتهی الارب ) (آنندراج ). || فرمانبردار شدن. (دهار). || روان شدن بول چنانکه آن را باز نتوان داشت. (تاج المصادر بیهقی ) (المصادر زوزنی ). || رفتن بیخ شاخ خرمابن. (منتهی الارب ). || پوسیده و ریزه ریزه گردیدن چوب. (ناظم الاطباء).

معنی سلس به فارسی

سلس
نرم و آسان، روان، رام، منقاد، سلیس میگویند
( صفت ) ۱ - نرم و آسان . ۲ - رام . ۳ - روان : کلام سلس . ۴ - کسی که مبتلی به روانی بول است بدون اختیار .
نرم خوی شدن . نرمی و آسانی
( مصدر ) روان شدن ادار( شاش ) بی اختیار : حدیث وقف بجتیی رسید در شیراز که نیست جز سلس البول را در وادرار. ( سعدی . کلیات )
زود رام شونده .

معنی سلس در فرهنگ معین

سلس
(سَ لِ) [ ع . ] (ص .) ۱ - نرم و آسان . ۲ - رام . ۳ - روان .
(سَ لَ) [ ع . ] ۱ - (مص ل .) نرم بودن . ۲ - رام بودن . ۳ - (اِمص .) نرمی ، آسانی .

معنی سلس در فرهنگ فارسی عمید

سلس
۱. نرم بودن.
۲. منقاد بودن، رام بودن، انقیاد.
۳. نرمی و آسانی.
۴. = سلس البول
۱. نرم و آسان.
۲. روان.
۳. رام، منقاد، سلیس.
عدم توانایی کنترل ادرار به صورتی که قطره قطره و بی اختیار خارج می شود، چکمیزک.

سلس را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رامین صفری
اشتباه نکنید...
سلس و سلیس اصلا معنی یکسانی ندارند.
سلس به معنای نرمی، روان بودن،لطافت و ... است
سلیس یعنی صاحب سلس،سلس دارنده ،
پس،سلیس:نرم،روان،لطیف و ...
🤔👍.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• سلس البول چیست   • معنی سلس   • مفهوم سلس   • تعریف سلس   • معرفی سلس   • سلس چیست   • سلس یعنی چی   • سلس یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سلس
کلمه : سلس
اشتباه تایپی : sgs
عکس سلس : در گوگل

آیا معنی سلس مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )
شبکه مترجمین ایران