برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1396 100 1

سلسیوس

معنی سلسیوس در لغت نامه دهخدا

سلسیوس. [ س ِ ] (اِخ ) آندر... (1701 - 1744 م.) منجم سوئدی. وی تحقیقاتی در نجوم دارد و درباره ٔ ساخت میزان الحراره ٔ صددرجه ای پیشقدم است. (فرهنگ فارسی معین ).

سلسیوس در دانشنامه ویکی پدیا

سلسیوس
درجهٔ سِلسیوس (به سوئدی: Celsius) (مخفف: C°) که در گذشته سانتی گراد (به فرانسوی: centigrade) خوانده می شد یکای سنجش دما است که در سیستم بین الملی آحاد SI مورد استفاده قرار می گیرد و یک یکای فرعی محسوب می شود نام سلسیوس به افتخار ستاره شناس سوئدی آندرس سلسیوس (۱۷۰۱ تا ۱۷۴۴) که مقیاسی مانند آن را برای دما پیشنهاد کرد نامگذاری شده است. عبارت درجهٔ سلسیوس می تواند اشاره کننده به یک دمای مشخص باشد یا به بازه ای از دما، تفاوت میان دو دما یا یک عدم قطعیت اشاره کند. نام این یکا تا سال ۱۹۴۸ «سانتیگراد» (به فرانسوی: centigrade) بود که از واژهٔ لاتین centum به معنی «۱۰۰» و gradus به معنی «گام» یا «مرحله» گرفته شده است.
فارنهایت
کلوین
رانکین
در سال های ۱۷۴۴ تا ۱۹۵۴ نقطهٔ صفر درجه به عنوان نقطهٔ یخ زدگی آب و ۱۰۰ درجه به عنوان نقطهٔ جوش آب در فشار یک اتمسفر در نظر گرفته می شد. امروزه این تعریف ها بیشتر در دوران مدرسه کاربرد دارد.
با پذیرش جهانی، از سال ۱۹۵۴ به بعد «درجهٔ سلسیوس» یا مقیاس سلسیوس توسط صفر مطلق و نقطهٔ سه گانهٔ آب اقیانوس میانگین استاندارد وین (VSMOW) تعریف می شود که مربوط به گونه ای خاص آب خالص می باشد. همچنین این تعریف جدید دمای سلسیوس را مستقیماً به یکای کلوین پیوند می دهد. کلوین در ترمودینامیک، یکای اصلی SI در دستگاه بین المللی یکاها است و نماد آن K است. صفر مطلق پایین ترین دمای ممکنی است که در آن جرم ماده به پایین ترین انتروپی می رسد. این دما برابر ۰ کلوین یا ۲۷۳٫۱۵- سلسیوس است. دمای نقطهٔ سه گانه آب دقیقاً برابر است با ۲۷۳٫۱۶ کلوین یا ۰٫۰۱ سلیسوس.
با توجه به تفاوت این دو معیار در نقطهٔ سه گانهٔ آب و صفر مطلق روشن می شود که تفاوت این دو یکا به ازای ۲۷۳٫۱۶ درجه تنها در ۱ درجه است (تقریباً ۰٫۰۰۳۶۶) بنابراین بزرگی کلوین و سلسیوس برابر در نظر گرفته می شود؛ و گفته می شود که ۲۷۳٫۱۵- درجهٔ سلسیوس برابر با صفر کلوین و صفر درجهٔ سلسیوس برابر با ۲۷۳٫۱۵ کلوین است.
عکس سلسیوس
سلسیوس ممکن است به ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

سلسیوس در دانشنامه آزاد پارسی

سِلْسیوس (celsius)
مقیاس دما. پیش تر به سانتی گراد معروف بود. در این مقیاس، محدودۀ انجماد و جوشیدن آب را به ۱۰۰ درجه تقسیم می کنند. نقطۀ انجماد، درجۀ صفر، و نقطه جوش درجۀ ۱۰۰ است. در ۱۹۴۸، درجۀ سانتی گراد Cْْ رسماً به سلسیوس تغییر نام داد تا با یکای اندازه گیری زاویه، با نام سانتی گراد (یک صدم گراد)، اشتباه گرفته نشود. مقیاس سلسیوس را به افتخار اخترشناس سوئدی، آندرس سلسیوس (۱۷۰۱ـ۱۷۴۴) مخترع دماسنج صد بخشی، نام گذاری کرده اند. در ۱۷۴۲، سلسیوس این مقیاس را به صورت معکوس، ابداع کرد که در آن، نقطۀ انجماد ۱۰۰ و نقطه جوش صفر درجه بود.

ارتباط محتوایی با سلسیوس

سلسیوس را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

اسرا
سانتیگراد. واحد سنجش دما است. نام سلسیوس برای بزرگداشت ستاره شناس سوئدی آندرس سلسیوس (۱۷۰۱ تا ۱۷۴۴) که خود، یکایی همانند را برای دما پیشنهاد کرد چنین نامگذاری شده است. عبارت درجهٔ سلسیوس می تواند اشاره کننده به یک دمای مشخص باشد و یا به بازه ای از دما، تفاوت میان دو دما یا یک عدم قطعیت اشاره کند. نام این یکا تا سال ۱۹۴۸ سانتیگراد (centigrade) باقی مانده بود. این نام از واژهٔ لاتین centum به معنی «۱۰۰» و gradus به معنی «گام» یا «مرحله» گرفته شده است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سلسیوس   • مفهوم سلسیوس   • تعریف سلسیوس   • معرفی سلسیوس   • سلسیوس چیست   • سلسیوس یعنی چی   • سلسیوس یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سلسیوس
کلمه : سلسیوس
اشتباه تایپی : sgsd,s
عکس سلسیوس : در گوگل

آیا معنی سلسیوس مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )