برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1586 100 1
شبکه مترجمین ایران

سلسله اشکانی ارمنستان

سلسله اشکانی ارمنستان در دانشنامه ویکی پدیا

سلسله اشکانی ارمنستان
سلطنت تیرداد یکم سرآغاز فرمانروایی سلسله آرساسیدها،(به انگلیسی Arsacid dynasty of Armenia)، یا آرشاکونی ها، (به انگلیسی Arshakuni dynasty)، از نسل و تبار اشکانیان ایران است که بیش از سه سده بر ارمنستان حکومت کردند. از آنجا که استقرار تیرداد بر تخت سلطنت ارمنستان گویا به معنای پایان نفوذ سیاسی روم بر این منطقه و مزیتی برای دشمنش اشکانیان بود رومیان تصمیم گرفتند به ارمنستان حمله کنند و این پادشاه تازه را از آنجا برانند. این کار تا سال ۵۸ میلادی به تأخیر افتاد و در این فاصله به تیرداد فرصت کافی داده شد تا پایه های سلطنت خود را مستحکم کند. این حمله سر آغاز جنگی شد که چهار سال به طول انجامید و در طی آن، ارمنستان که از اشکانیان کمک می گرفت توانست با رومیان بجنگد و پیروزمندانه در برابر آنان پایداری کند.
تیرداد یکم ارمنستان، پسر ونن دوم، (۵۲ تا ۵۸ میلادی)، (۶۲ تا ۶۶ میلادی) به طور رسمی (۶۶ تا ۸۸ میلادی)
تیگران ششم، پسر گایوس جولیوس آلکساندر (۵۹ تا ۶۲ میلادی)
ساناتروک، دختر تیرداد یکم (۸۸ تا ۱۱۰ میلادی)
آکسیدارس، پسر پاکور دوم (۱۱۰ تا ۱۱۳ میلادی)
پارتاماسیریس، پسر پاکور دوم (۱۱۳ تا ۱۱۴ میلادی)
تحت اشغال امپراتور روم، تراژان (۱۱۴ تا ۱۱۸ میلادی)
بلاش سوم، پسر بلاش دوم (۱۱۸ تا ۱۴۴ میلادی)
سوهه موس، (۱۴۴ تا ۱۶۱ میلادی) و (۱۶۴ تا ۱۸۶ میلادی)
باکور، (۱۶۱ تا ۱۶۴ میلادی)
بلاش پنجم، پسر بلاش چهارم (۱۸۶ تا ۱۹۸ میلادی)
خسرو یکم، پسر بلاش پنجم (۱۹۸ تا ۲۱۷ میلادی)
تیرداد دوم، پسر خسرو یکم (۲۱۷ تا ۲۵۲ میلادی)
خسرو دوم، پسر تیرداد دوم (۲۵۲ میلادی)
اشغال توسط ساسانیان، (۲۵۲ تا ۲۸۷ میلادی)
تیرداد سوم ارمنستان، پسر خسرو دوم (۲۸۷ تا ۳۳۰ میلادی)
خسرو سوم، پسر تیرداد سوم (۳۳۰ تا ۳۳۹ میلادی)
تیگران هفتم، پسر خسرو سوم (۳۳۹ تا ۳۵۰ میلادی)
آرشاک دوم، پسر تیگران هفتم (۳۵۰ تا ۳۶۸ میلادی)
اشغال توسط ساسانیان، (۳۶۸ تا ۳۷۰ میلادی)
پاپ، پسر آرشاک دوم (۳۷۰ تا ۳۷۴ میلادی)
وارازدات، پسر آنوب، (۳۷۴ تا ۳۷۸ میلادی)
آرشاک سوم، پسر پاپ (۳۷۸ میلادی)
واقارش دوم، پسر پاپ (۳۷۸ تا ۳۸۶ میلادی)
خسرو چهارم، پسر وارازدات (۳۸۷ تا ۳۸۹ میلادی)
بهرام شاپور، پسر وارازدات (۳۸۹ تا ۴۱۴ میلادی) ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

سلسله اشکانی ارمنستان را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی سلسله اشکانی ارمنستان   • مفهوم سلسله اشکانی ارمنستان   • تعریف سلسله اشکانی ارمنستان   • معرفی سلسله اشکانی ارمنستان   • سلسله اشکانی ارمنستان چیست   • سلسله اشکانی ارمنستان یعنی چی   • سلسله اشکانی ارمنستان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی سلسله اشکانی ارمنستان

کلمه : سلسله اشکانی ارمنستان
اشتباه تایپی : sgsgi ha;hkd hvlksjhk
عکس سلسله اشکانی ارمنستان : در گوگل

آیا معنی سلسله اشکانی ارمنستان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )